Zoals vorige week in de nieuwsbrief werd benoemd, communiceren we in deze nieuwsbrief wat ons plan is ten aanzien van aanpak in geval van afwezigheid van leerkracht of kind op school.
Dit plan is aangepast naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen vrijdag en zal vast en zeker nog wel een keer moeten worden bijgesteld.
De feedback van ouders (dank aan de ouders uit groep 6) en van de ouders in de MR hebben we verwerkt in onze aanpak en hadden we ook voor de vakantie al opgepakt.
Aanstaande maandag 28 september wordt dit plan in de MR besproken.
Er zijn drie scenario’s beschreven in ons plan.

Scenario 1: Een kind is niet ziek, moet wel thuisblijven, omdat het gezin in quarantaine moet.
Dag 1:
Er staat een pakketje met werk (noodpakket A) klaar in Teams. Het zijn opdrachten waar een kind zelfstandig mee aan het werk kan. Dit noodpakket moet eens per maand opnieuw worden bekeken en mogelijk eerder aangevuld, als er gebruik van gemaakt is. Indien nodig eerder.
Er wordt vanuit school gebeld om af te stemmen hoelang de situatie vermoedelijk gaat duren.
Dag 2:
School zorgt voor een taakbrief en een tasje met schoolspullen aan de deur. Daarnaast organiseren we dat het kind via Teams online instructiemomenten kan meedoen.

Scenario 2: Een leerkracht moet thuisblijven en er is geen vervanging beschikbaar.
Dag 1 en 2: Er staat een pakketje met werk (Noodpakket B) klaar in Teams. Dit wordt door de leerkracht zelf gedeeld.
Dag 3: De leerkracht heeft in voorgaande dagen kunnen regelen en communiceren dat er online lessen gegeven kunnen worden en dat er een programma voor de kinderen klaarstaat. Uitgangspunten van vorig schooljaar worden aangehouden.
Vanaf dag 4:
We gaan een andere groep thuis onderwijs laten volgen. We wisselen intern dus van groep. De groep die thuis moet blijven start bij dag 1, zoals hierboven beschreven. De groep die naar school komt, krijgt een andere leerkracht.

Scenario 3: Een leerkracht is ziek en er is geen vervanging beschikbaar.
Als een leerkracht ziek is, verzorgt deze geen onderwijs.
Dag 1 en 2: Noodpakket B, omdat we die toch hebben klaarliggen.
Dag 3: Niks, zodat we dag 4 kunnen voorbereiden. Mochten we van tevoren weten dat het langer gaat duren, dan kunnen we dag 3 overslaan en na dag twee overgaan op de wissel.
Dag 4: We gaan een andere groep thuis laten blijven, die aan het noodpakket kan werken. We wisselen intern dus van groep.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over dit stappenplan (in concept), dan bent u van harte welkom. U kunt hierover ook de MR een mail sturen, zodat deze de vragen kan inventariseren en maandag kan meenemen naar de vergadering.