Beste ouder en/of verzorger,
De vrijwillige ouderbijdrage is een bedrag dat jaarlijks door de ouders en/of verzorgers wordt betaald aan de ouderraad van de school. Met behulp van deze bijdrage worden door de ouderraad en het team, diverse activiteiten en festiviteiten bedacht en gefinancierd om het schooljaar voor onze kinderen leuker, uitdagender en nog educatiever te maken. Afgelopen jaar is de ouderbijdrage - i.v.m. Corona en de vele activiteiten die niet door zijn gegaan - niet geint.
De ouderbijdrage is net zoals vorige schooljaren vastgesteld op €25,- per kind.
De ouderbijdrage wordt ingezet voor o.a. de volgende activiteiten:
• Cadeau Dag van de Leerkracht
• Sleutel's Got Talent
• Sinterklaas, Kerst, Pasen
• Avond4Daagse
• Buitenspeel- en lesdag
• Bijdrage schoolreisje/ kamp voor groep 1 t/m 8
• En overige educatieve zaken. Denk hierbij aan de aangeboden typecursus.
Uiteraard horen we ook graag suggesties van u als ouder/verzorger!
Inning ouderbijdrage
Dit jaar innen we de ouderbijdrage via Parro en een ING-betaallink. U kunt het betaalverzoek via Parro begin oktober verwachten.
Vragen?
Als u nog vragen heeft, of het verslag van vorig jaar wilt inzien, kunt u contact opnemen met Bregje Wiersema (penningmeester OR) door een mail te sturen naar
Wij zien uw bijdrage graag tegemoet. Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet, Ouderraad De Sleutel