contact ouersIn deze rare tijd, waarin ouders de school nog steeds niet in mogen, proberen we toch zo goed mogelijk contact met elkaar te houden via Parro, de Nieuwsbrief, telefonisch, de online ouderavond, gesprekken via Teams en soms ook gesprekken op school.
Normaal gesproken worden Nieuwsbrieven 1x per maand opgesteld en verstuurd, maar de komende tijd zal dit vaker (indien nodig) gebeuren. Voor de zomervakantie kwam de Nieuwsbrief ook al geregelder uit. Als nieuwe directeur merk ik dat ik in deze bijzondere tijd nog meer mijn best wil doen om met u in contact te komen.
Hierbij wil ik u daarom uitnodigen om, zoals ik dat voor Corona had gepland, met mij in gesprek te gaan over de school tijdens koffie/theemomenten. Deze gesprekken vinden op school plaats, met maximaal 6 ouders per keer en duren maximaal een uur. We houden voldoende afstand en ik ga ervan uit dat u met klachten thuisblijft. Wilt u per mail aangeven wanneer u wilt aanschuiven en waarover u met mij in gesprek zou willen? Het betreft onderwerpen die de hele school aangaan of ideeën voor alle kinderen. Wij zijn bezig met het opfrissen van de Daltonvisie van de school, dus daarin ben ik ook geïnteresseerd. Hoe ziet u dat?
24 september: 13.15 uur-14.15 uur
25 september: 8.30 uur-9.30 uur
29 september: 8.30 uur-9.30 uur
30 september: 11.15 uur-12.15 uur
5 oktober: 8.30 uur -9.30 uur