Het plan om ons onderwijs zoveel mogelijk door te laten lopen tijdens afwezigheid van kinderen en/of leerkrachten door Corona-klachten, is in concept af en wordt met de MR besproken. Ook de uitwerking door de leerkrachten staat klaar en kan worden ingezet.
In het plan worden verschillende scenario’s beschreven en dit wordt gekoppeld aan thuiswerk- en instructiemogelijkheden, die per groep startklaar staan. In de volgende nieuwsbrief, die al snel weer volgt, zullen we concreter zijn.