Voor de ouders die hun kinderen al wat langer op school hebben zitten, zijn een aantal leden van de OR al bekend. Helaas hebben we afgelopen schooljaar afscheid genomen van Ilona als voorzitter. Langs deze weg willen we Ilona dan ook hartelijk bedanken voor haar input, voorzitterschap en samenwerking. Martijn is vanaf dit schooljaar onze nieuwe voorzitter. Bovendien hebben we twee nieuwe leden. Daar zijn we heel erg blij mee! Welkom Maaike en Evert.
Als OR (helpen we bij het) organiseren (van) leuke, extra activiteiten, vieringen en evenementen. We zullen dan ook zo nu en dan een beroep op jullie doen. Ook het informeren van ouders over de financiën m.b.t. de ouderbijdrage hoort bij onze taken. Bovendien kunnen we fungeren als aanspreekpunt voor ouders. Jullie kunnen bij vragen/ opmerkingen ons altijd even aanspreken of een mail sturen naar:
Maaike Bon: ouder groep 1/2 A
Bregje Wiersema: ouder van groep 1/2 A en 4 Evert Bos: ouder van groep 1/2 B
Eveline Schaffers: ouder van groep 5
Martijn Heidemans: ouder van groep 5 en 7 Frosina Angelova: ouder van groep 5 en 8 Suzanne Corro: ouder van groep 5 en 7.
Namens het team zitten Monique Stempher en Karin Kuiper in de OR Een aantal van de activiteiten waar de OR ondersteunt/ regelt en we hopelijk op jullie hulp kunnen rekenen. De communicatie/ oproepjes hiervoor zullen voornamelijk via Parro gaan.
- Dag van de leerkracht
- Kinderboekenweek - Sinterklaas - Kerst - Pasen
- Buitenlesdag - Avondvierdaagse
- Hulp bij themalessen
De OR vergadert vijf keer per jaar, deze vergaderingen zijn openbaar, dus u kunt altijd een vergadering bijwonen (met 1,5 meter afstand). Onze vergaderdata zijn dit jaar: 27/10, 24/11, 9/2, 6/4 en 1/6.