Steeds vaker krijgen we vragen over of kinderen wel/niet naar school mogen, omdat ze verkouden zijn. Het RIVM heeft op 17 juni 2020 de richtlijnen omtrent verkouden kinderen en kinderopvang/school vernieuwd. Nieuw is dat kinderen van 0 tot en met 6 jaar die een neusverkoudheid hebben onder bepaalde voorwaarden naar de kinderopvang (kinderdagverblijf, bso, peuteropvang, gastouderopvang) en/of school mogen. In de praktijk blijkt het soms lastig te bepalen of een kind aan de gestelde voorwaarden voldoet. De vragenlijst en beslisboom van AJN Jeugdartsen Nederland en BOinK maakt dat eenvoudiger. Met de vragenlijst of de beslisboom kun je beoordelen of een verkouden kind aan de voorwaarden voldoet. Er is een vragenlijst en beslisboom voor kinderen van 0 t/m 6 jaar en de vragenlijst en beslisboom voor kinderen van 7 t/m 12 jaar.

Mocht u twijfelen, dan kunt u zelf de beslisboom raadplegen die u kunt downloaden via volgende link: https://www.boink.info/nieuws/beslisboom-neusverkouden-kinderen-kinderopvang-school.