Tijdens de periode van ‘onderwijs op afstand’ wist u precies wat en hoe uw kind leerde. Nu het nieuwe schooljaar weer gestart is, moet u er maar op vertrouwen dat wij het onderwijs weer goed overnemen. Daarnaast moeten we u letterlijk op afstand houden, terwijl we u graag betrekken. Het is dus zoeken naar de juiste modus als het gaat om de samenwerking tussen ouders en school.

De ouderavond en de startgesprekken zullen bijdragen aan de wens om contact te hebben, informatie en duidelijkheid te verschaffen. Nieuwsbrieven, Parro berichtjes, telefonisch contact en gesprekken via Teams zullen de komende tijd de communicatiekanalen zijn.

Natuurlijk willen we u nu al een kijkje in de keuken geven. Waar zijn we de afgelopen weken mee bezig zijn geweest?

Het opstarten van het schooljaar begon drie weken geleden al, toen het team de hele week heeft gewerkt aan: roosters en dagplanningen maken, de inzet van Greta organiseren, de jaarkalender opstellen, de scholing en invoering van ondersteunende software (voor o.a. lezen en spellen), het klassenmanagement op orde maken, de inrichting van lokalen en de school, de interne taakverdeling, de invulling van de Gouden Weken, etc., etc.

Alles staat in het teken van het organiseren van onderwijs op maat, waarbij kinderen steeds zelfstandiger keuzes kunnen maken.

In de afgelopen twee weken zijn we o.a. bezig geweest, naast het verzorgen van onderwijs, met de voorbereiding op het vormgeven van thematisch onderwijs, de (her)organisatie van de Uilengroep, het afstemmen van roosters op elkaar, de opstart van de lessen door externen (GVO/HVO/NT2) het inwerken van nieuwe collega’s, kennismaking met nieuwe mensen van Sine Limite, etc.

We kregen te maken met het uitvallen van onze conciërge (nog voor de start van het schooljaar), maar gelukkig hebben we sinds deze week voor enkele uren vervanging gevonden. Paul Balster komt ons versterken en pakt zoveel mogelijk klussen op.