Hiervoor is door de jeugdartsen een beslisboom vastgesteld voor kinderen van 0-6 en 7-12 jaar.
We verwijzen u met behulp van bijgevoegde link naar die beslisboom.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze natuurlijk altijd aan ons stellen.