• Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/ of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis.
  • Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school en de opvang.
  • Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 dagen ná het laatste contact met die persoon, thuisblijven.

Voor ouders geldt dat zij dan niet in de school of op het schoolplein kunnen komen, ook niet om kinderen te halen of te brengen. Het advies voor thuisquarantaine geldt niet voor kinderen tot 12 jaar, wel weten we het graag als school. Wilt u het bij de leerkracht van uw kind melden als dit voor uw kinderen en/of gezin het geval is?