Volwassenen moeten nog steeds 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Voorlopig lijkt het daarom handig om de afspraken over (geen) ouders op het schoolplein en in de school aan te houden. We hanteren dezelfde in- en uitgangen als voor de zomervakantie.

Daarnaast geldt dat u alleen de school in kunt komen als u dat zo heeft afgesproken met de leerkracht of directeur (dit geldt bijvoorbeeld voor de ouders van de nieuwe kleuters of voor bepaalde oudergesprekken, dus alleen op afspraak) én als u geen klachten heeft.