Schalkhaar groeit, er komen steeds meer kinderen in ons dorp wonen en hun ouders zoeken vaak een basisschool in de buurt. Als openbare Daltonschool bieden we graag thuis-nabij-onderwijs aan de kinderen in Schalkhaar. Door o.a. verhuizingen van gezinnen naar Schalkhaar toe, krijgen we ook te maken met tussentijdse aanmeldingen van nieuwe kinderen voor onze school.
In principe moeten en willen wij kinderen uit het dorp een onderwijsplek bieden. Hier kunnen we alleen van afwijken als de school (op basis van gemeentelijke richtlijnen) ‘vol’ zit. Dat is op dit moment niet zo.
Als een groep erg groot wordt, boven de 30 kinderen bijvoorbeeld, dan zullen we altijd kijken naar welke maatregelen er genomen kunnen/moeten worden om ervoor te zorgen dat alle kinderen de aandacht krijgen die zij verdienen en nodig hebben. In groep 5 van komend schooljaar zullen meer dan 30 kinderen komen. We zijn dan ook nu op zoek naar een leraar-ondersteuner voor verschillende groepen, waaronder groep 5, die de leerkrachten kan ondersteunen, met groepen kinderen aan het werk kan en het lesgeven kan overnemen. U mag erop vertrouwen dat uw kind de aandacht krijgt die het nodig heeft.