uilengroepVolgend schooljaar zullen we op De Sleutel onder andere thematisch gaan werken. Dit betekent dat er meer aan opdrachten/projecten met een overkoepelend thema zal worden gewerkt in de klas, waardoor zaakvakken en kernvakken in elkaar schuiven met een mix van geconcentreerd leren en ontspanning.
Hierdoor ontstaat een overlap van wat we in de klassen doen en van wat er bij de Uilengroep aanbieden, waardoor we ons zullen beraden over welke kinderen er volgend jaar nog aan de Uilengroep zullen deelnemen. Bij de start van het nieuwe schooljaar praten we hierover verder en we houden u hiervan op de hoogte.
In de Uilengroep (de plusgroep) hebben we tot nu toe gewerkt met en aan:
  • hogere orde denken (taxonomie van Bloom)
  • Theory of mind (bevorderende en belemmerende gedachten en hoe deze om te vormen)
  • TASC model (via een stappenplan tot een verdieping van een opdracht komen)
Vanuit onze visie willen we boeiend en passend onderwijs bieden aan alle kinderen van de Sleutel, waarbij zij gebruik kunnen en mogen maken van elkaars talenten. Dit houdt in dat we werken vanuit doelen en dat we samenhang creëren in de vakken en de leerstof.
Dit richt zich op de ontwikkeling van passende kennis en vaardigheden bij het kind (hoofd, hart, handen; cognitie + executieve functies + socialisatie).
We gaan binnen het reguliere lesaanbod werken aan deze doelen en de samenhang, o.a. door alle kinderen hogere orde denken, theory of mind en TASC-model aan te bieden.