Vandaag sluiten we een bijzonder schooljaar af en gaan we genieten van de welverdiende vakantie.
Het was een bewogen jaar waarin we samen met u gedreven en creatief de ontwikkeling van uw kinderen in gang hebben weten te houden. En daar mogen we samen trots op zijn. Hierbij willen u nogmaals bedanken voor uw enorme inzet bij de ondersteuning van het afstandsonderwijs.
De kinderen kregen vandaag een ijsje van Talamini en u hierbij nogmaals een woord van dank:

bedankt

Schalkhaar groeit, er komen steeds meer kinderen in ons dorp wonen en hun ouders zoeken vaak een basisschool in de buurt. Als openbare Daltonschool bieden we graag thuis-nabij-onderwijs aan de kinderen in Schalkhaar. Door o.a. verhuizingen van gezinnen naar Schalkhaar toe, krijgen we ook te maken met tussentijdse aanmeldingen van nieuwe kinderen voor onze school.
In principe moeten en willen wij kinderen uit het dorp een onderwijsplek bieden. Hier kunnen we alleen van afwijken als de school (op basis van gemeentelijke richtlijnen) ‘vol’ zit. Dat is op dit moment niet zo.
Als een groep erg groot wordt, boven de 30 kinderen bijvoorbeeld, dan zullen we altijd kijken naar welke maatregelen er genomen kunnen/moeten worden om ervoor te zorgen dat alle kinderen de aandacht krijgen die zij verdienen en nodig hebben. In groep 5 van komend schooljaar zullen meer dan 30 kinderen komen. We zijn dan ook nu op zoek naar een leraar-ondersteuner voor verschillende groepen, waaronder groep 5, die de leerkrachten kan ondersteunen, met groepen kinderen aan het werk kan en het lesgeven kan overnemen. U mag erop vertrouwen dat uw kind de aandacht krijgt die het nodig heeft.

Met ingang van het komende schooljaar hebben we gekozen voor twee groepen 1-2. We willen u graag uitleggen hoe we tot deze keuze gekomen zijn.

De ontwikkeling van kleuters

Allereerst is het belangrijk om naar de ontwikkeling van kleuters te kijken. De ontwikkeling van een kleuter verloopt sprongsgewijs. Dit betekent dat het kind op het ene moment een ontwikkelingsvoorsprong kan hebben op een bepaald gebied en een paar maanden later weer op hetzelfde niveau als leeftijdsgenootjes zit of zelfs een ontwikkelingsstilstand doormaakt.
Een kleuter ontwikkelt zich verder naar interesse. Wanneer het kind niet of nauwelijks interesse heeft voor cijfers, betekent dat niet dat het niet kan tellen. Het kan betekenen dat het kind er nog niet aan toe is.
Wanneer we juist kinderen van verschillende leeftijden en niveaus bij elkaar zetten, worden alle niveaus aangeboden in een groep. Een kind kan zo gemakkelijk aansluiten bij het niveau dat bij hem of haar past. Uiteraard zorgen we voor uitdaging voor de oudste kleuters.

uilengroepVolgend schooljaar zullen we op De Sleutel onder andere thematisch gaan werken. Dit betekent dat er meer aan opdrachten/projecten met een overkoepelend thema zal worden gewerkt in de klas, waardoor zaakvakken en kernvakken in elkaar schuiven met een mix van geconcentreerd leren en ontspanning.
Hierdoor ontstaat een overlap van wat we in de klassen doen en van wat er bij de Uilengroep aanbieden, waardoor we ons zullen beraden over welke kinderen er volgend jaar nog aan de Uilengroep zullen deelnemen. Bij de start van het nieuwe schooljaar praten we hierover verder en we houden u hiervan op de hoogte.

Juf Bo heeft zich in de afgelopen flexibel ingezet om de gymlessen aangepast door te laten gaan. Het weer zat mee, dus we konden buiten lekker bewegen. Het kunstgrasveld is hierbij optimaal benut en er is ingespeeld op de temperatuur door flessenvoetbal te spelen. Het speelplein is ingezet om Bootcamp te geven.
Als het goed gaat zullen we volgend schooljaar gewoon weer in het Haarhuus gaan gymmen volgens dit rooster:
Maandagochtend: groep 7 en 8
Dinsdagochtend: groep 3 en 4
Woensdagochtend: 3 t/m 8
Donderdagochtend: groep 5 en 6

Binnenkort

Aan het begin van het schooljaar wordt de jaarkalender verder ingevuld.