Bijna het voltallige team van De Sleutel staakt!

Wij begrijpen dat we door te gaan staken een aantal ouders in een lastige positie brengen. Wij willen jullie graag hierbij informeren waarom wij het nodig vinden om te staken.

Tekorten in het onderwijs en werkdruk zijn ook bij ons aan de orde van de dag. Hiervan merken ouders op dit moment nog weinig. De kinderen en het bijbehorende leerproces al wel.

Hieronder enkele concrete situaties van de afgelopen week:

  • Leerkrachten voelen de druk om wel te komen werken terwijl ze ziek zijn. Omdat ze weten dat er op de korte termijn geen vervanging is, met als gevolg dat de klassen opgesplitst moeten worden. Kinderen krijgen dan geen onderwijs, maar worden bezig gehouden.
  • Geen inval beschikbaar op korte termijn voor leerkrachten, waardoor er naar andere oplossingen gezocht moest worden. In dit geval heeft een ouder (tevens leerkracht) de gehele dag voor de groep gestaan.
  • Ook is er deze week beroep gedaan op teamleden om extra voor de groep te staan. Geen inval beschikbaar voor de leerkrachtondersteuner. Dit heeft deze week gezorgd voor een aantal gevolgen voor de kinderen.
    o Twee klassen werden gedraaid met een open deur constructie door een leerkracht en stagiair.
    o Verder werd er deze week niet alle extra hulp geboden aan de betreffende kinderen. De leerkrachtondersteuner creëert elke week ruimte voor leerkrachten om extra hulp te bieden aan kinderen.
    o Voor de betreffende klassen heeft er deze week elke dag een ander gezicht voor de klas gestaan. Dit zorgt voor onrust en wisselend leeraanbod voor de kinderen.

In het afgelopen jaar hebben veel van bovenstaande situaties zich voorgedaan. De leerkrachten en het ondersteunend personeel maakt zich zorgen over de gevolgen voor de kinderen op de langer termijn. Hierbij denken wij aan het leerproces, de ontwikkelingen en het welzijn van de kinderen.
Wij willen dat er iets gedaan wordt aan de tekorten in het onderwijs en de werkdruk. Allemaal in het belang van onze kinderen! Daarom staken wij!

Wil je als ouder ook de staking steunen kan je onderstaande petitie tekenen: https://www.oudersvannu.nl/comme...nderwijspetitie/ Als toevoeging nog een filmpje van
Ouders van Nu: https://twitter.com/NOSRadio1/st...606115288559618

Stakend Team OBS De Sleutel