Het lerarentekort is in het Deventerse nog niet zo nijpend als in het westen van het land. Maar hier wordt het bij ziekte steeds moeilijker om inval te vinden. Als wij via Personeelscluster Oost-Nederland geen inval kunnen krijgen, zoeken we intern naar mogelijkheden om de groep op te vangen.
• Een leerkracht die die dag ambulante taken heeft, neemt de groep over;
• Een leerkrachtondersteuner / onderwijsassistent neemt die dag de groep over (met een open-deur-constructie, waarbij een andere leerkracht formeel eindverantwoordelijk is);
• Een derdejaars student of LIO-er, die in staat is om zelfstandig een groep te draaien, neemt de groep over;
• De directeur en/of intern begeleider neemt geen groep over;
• Als het pas ’s ochtends bekend is dat een leerkracht ziek is en er geen inval is (en alle bovenstaande opties leveren niets op), wordt de groep verdeeld over de andere groepen. Accent ligt die dag op opvang van de kinderen en niet op lesgeven.

Bieden de voorgaande maatregelen geen aanvaardbare oplossing, dan is er voor de betreffende groep geen school. Voor leerlingen waarvoor thuis of elders geen opvang mogelijk is, zorgt de school voor opvang. Er wordt gestreefd om een groep niet langer dan twee dagen naar huis te sturen. Na twee dagen moet dus een andere groep thuisblijven.

Als we een groep thuis moeten laten blijven dan worden de ouders uiterlijk de avond van tevoren voor 21.00 uur via Parro en telefonisch op de hoogte gebracht.

Om te voorkomen dat wij een groep naar huis moeten sturen, willen we inventariseren welke ouders een (basis)onderwijsbevoegdheid hebben en die bereid zijn om in geval van nood bij te springen. Je moet je dan wel registeren bij onze invalpool. De registratie geldt als je dat wenst alleen voor invallen op De Sleutel. Vanzelfsprekend ontvang je voor het invallen ook salaris. Heb je interesse, neem dan even contact met mij (Gert) op.