We hebben ouders gevraagd om een aantal vragen over de informatieavond van 18 september jl. te beantwoorden. Een kleine groep ouders heeft daar gebruik van gemaakt. In algemene zin geven deze ouders aan dat de informatieavond voorziet in een behoefte. Binnen het team worden de tips en tops binnenkort besproken. In de volgende nieuwsbrief zullen we je informeren over hoe we hier als school komend schooljaar mee om willen gaan.