De groepsinformatieavond van 18 september jl. is goed bezocht. Daar zijn wij erg blij mee. Als school willen we graag inzicht krijgen of deze avond ook aan de verwachtingen van ouders heeft voldaan. Via Parnassys ontvang je daarom vandaag een korte vragenlijst over de groepsouderavond. De uitkomsten van de vragenlijst worden in het team besproken en kunnen leiden tot bijstellingen van de vorm en de inhoud van de groepsinformatieavonden. Vanzelfsprekend word je hierover verder geïnformeerd.