de sleutel 50 jaarOp de website van de school www.obs-desleutel.nl vind je de belangrijkste informatie over de feestweek. Er zijn enkele wijzigingen aangebracht in het oorspronkelijke programma en een aantal onderdelen toegevoegd. Let op: de schoolfotograaf komt maandag niet vanwege een communicatiemisverstand (intern). De nieuwe datum verneem je via Parro zodra deze bekend is.

Op enkele momenten ben je als ouder van harte welkom om activiteiten bij te wonen. Met uitzondering van de inloopmiddag van 4 oktober zijn deze activiteiten tijdens schooltijd. Ze vallen onder verantwoordelijkheid van school. Je bent dus als ouder niet verplicht om aanwezig te zijn. Hieronder een overzicht:
  • Maandag 30 september om 8.30 uur bij de nieuwe hoofdingang: kickoff van de feestweek en de onthulling van het nieuwe schoollogo. Kinderen voor schooltijd ‘afzetten’ in de klaslokalen. Zij komen met de groepsleerkracht naar buiten
  • .Woensdag 2 oktober om 8.30 uur bij de nieuwe hoofdingang: opening Kinderboekenweek door de leerlingen van groep 7 & 8. Het thema ‘Op reis naar …’ zetten wij naar onze eigen hand: Op reis naar de flowerpower-tijd. Leerkrachten staan vanaf 8.15 uur op het plein voor de opvang van de kinderen.
  • Donderdag 3 oktober om 13.00 uur: opening van het nieuwe schoolplein op het grote plein
  • Vrijdag 4 oktober van 16.00 uur tot 17.00 uur: inloopmiddag.