De OR heeft een goede start gemaakt met het plannen en organiseren van activiteiten dit schooljaar.
Graag stellen wij ons even voor:
Eveline Schaffers, ouder van groep 4
Suzanne Occoro, ouder van groep 4 en 6
Bregje Wiersema, ouder van groep 1 en 3
Martijn Heidemans, ouder van groep 4 en 6
Frosina Angelova ouder van groep 4 en 7
Ilona Lutgendorff, ouder van groep 3, 6 en 8OR-koffie/thee moment:
Om nader kennis te maken met de OR en haar leden hebben we 2x een OR-koffie/thee moment. Tijdens dit vrijblijvende contact kunt u alle vragen stellen betreft de OR en haar werkwijze. Het is ook een mooie gelegenheid om ideeën voor activiteiten te delen.
Vrijdag 11-10 08.45 uur en/of
maandag 4-11 13.20 uur
zien wij u graag.Activiteiten schooljaar 2019-2020
Samen met het team van De Sleutel organiseren wij ook dit jaar leuke activiteiten voor de kinderen.
Zoals;
- Pannenkoekenlunch Lustrum week,
- ANWB-Streetwise,
- Sinterklaas,
- Kerst,
- Pasen,
- Avondvierdaagse,
- Sleutel’s got Talent
- Buitenspeeldag.
Om deze activiteiten goed te kunnen begeleiden, de school in sfeer te brengen met de feestdagen en andere ondersteunende zaken vragen wij andere ouders om ons te helpen. Dit jaar zal dat via Parro gaan. Voor de diverse activiteiten volgt vooraf een uitnodiging en via Parro kunt u zich aanmelden om te helpen.


Ouderbijdrage:
De vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2019-2020 is in de OR-vergadering van 09-09-2019 vastgesteld op 25 euro per kind. Dit is onveranderd t.o.v. vorig jaar. In Oktober zal er een betalingsverzoek komen per mail naar alle ouders. Deze mail bevat een betalingslink.
Het financieel jaarverslag wordt dit jaar niet gepresenteerd op een algemene avond op school. Het zal verspreidt worden via Parro of anderzijds inzichtelijk gemaakt worden.
De ouderraad vergadert op onderstaande data:
30-10
27-11
20-01
02-03
15-04
25-05