Vers van de site van VOS ABB:
Als het kabinet niet heel snel met extra geld voor het onderwijs komt, gaan leraren en schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs op 6 november staken. Daarmee dreigen de vakbonden.
De Algemene Onderwijsbond (AOb) roept op te gaan staken ‘voor een fatsoenlijk salaris, voldoende collega’s en minder werkdruk’. AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen vindt dat de leraren ‘een duidelijk signaal aan de politiek’ moeten afgeven.
CNV Onderwijs vindt ook dat acties niet kunnen uitblijven ‘nu (…) tijdens Prinsjesdag en de algemene politieke beschouwingen duidelijk werd dat dit kabinet niet structureel en substantieel wil investeren in het onderwijs’.
Schoolleidersvakbond AVS doet ook mee, met ‘het accent uiteraard op de inzet voor schoolleiders’. Volgens vakbondsvoorzitter Petra van Haren is de vraag naar directeuren ‘procentueel nóg groter dan het tekort aan leraren’.
Mocht het tot een staking komen, dan zullen wij je daar uiteraard zo snel mogelijk via Parro over berichten.