Dinsdag 16 maart 14.45 uur:

De burgemeester van Deventer heeft zich seciaal tot de kinderen in de gemeente gericht.
Bekijk hier zijn verhaal:

 

Bijna het voltallige team van De Sleutel staakt!

Wij begrijpen dat we door te gaan staken een aantal ouders in een lastige positie brengen. Wij willen jullie graag hierbij informeren waarom wij het nodig vinden om te staken.

Tekorten in het onderwijs en werkdruk zijn ook bij ons aan de orde van de dag. Hiervan merken ouders op dit moment nog weinig. De kinderen en het bijbehorende leerproces al wel.

Hieronder enkele concrete situaties van de afgelopen week:

 • Leerkrachten voelen de druk om wel te komen werken terwijl ze ziek zijn. Omdat ze weten dat er op de korte termijn geen vervanging is, met als gevolg dat de klassen opgesplitst moeten worden. Kinderen krijgen dan geen onderwijs, maar worden bezig gehouden.
 • Geen inval beschikbaar op korte termijn voor leerkrachten, waardoor er naar andere oplossingen gezocht moest worden. In dit geval heeft een ouder (tevens leerkracht) de gehele dag voor de groep gestaan.
 • Ook is er deze week beroep gedaan op teamleden om extra voor de groep te staan. Geen inval beschikbaar voor de leerkrachtondersteuner. Dit heeft deze week gezorgd voor een aantal gevolgen voor de kinderen.
  o Twee klassen werden gedraaid met een open deur constructie door een leerkracht en stagiair.
  o Verder werd er deze week niet alle extra hulp geboden aan de betreffende kinderen. De leerkrachtondersteuner creëert elke week ruimte voor leerkrachten om extra hulp te bieden aan kinderen.
  o Voor de betreffende klassen heeft er deze week elke dag een ander gezicht voor de klas gestaan. Dit zorgt voor onrust en wisselend leeraanbod voor de kinderen.

In het afgelopen jaar hebben veel van bovenstaande situaties zich voorgedaan. De leerkrachten en het ondersteunend personeel maakt zich zorgen over de gevolgen voor de kinderen op de langer termijn. Hierbij denken wij aan het leerproces, de ontwikkelingen en het welzijn van de kinderen.
Wij willen dat er iets gedaan wordt aan de tekorten in het onderwijs en de werkdruk. Allemaal in het belang van onze kinderen! Daarom staken wij!

Wil je als ouder ook de staking steunen kan je onderstaande petitie tekenen: https://www.oudersvannu.nl/comme...nderwijspetitie/ Als toevoeging nog een filmpje van
Ouders van Nu: https://twitter.com/NOSRadio1/st...606115288559618

Stakend Team OBS De Sleutel

 

 

Op maandag 4 november om 13.30 uur is er een gelegenheid om kennis te maken met (een afvaardiging van) de OR onder het genot van een kopje koffie of thee. Tijdens dit vrijblijvende contact kunt u alle vragen stellen betreft de OR en haar werkwijze. Het is ook een mooie gelegenheid om ideeën voor activiteiten te delen.
Het lerarentekort is in het Deventerse nog niet zo nijpend als in het westen van het land. Maar hier wordt het bij ziekte steeds moeilijker om inval te vinden. Als wij via Personeelscluster Oost-Nederland geen inval kunnen krijgen, zoeken we intern naar mogelijkheden om de groep op te vangen.

Op donderdag 7 en woensdag 13 november vinden de 10-minutengesprekken plaats. Ouders met meerdere kinderen op De Sleutel hebben hiervoor afgelopen donderdag al een uitnodiging gehad via Parro. De andere ouders krijgen vandaag een bericht.
Op vrijdag 29 november sluiten we de werkzaamheden van ons nieuwe schoolplein af met de laatste vrijwilligersdag. Samen met medewerkers van de firma Geerdink wordt het schoolplein letterlijk groen gemaakt met het planten van struiken, boompjes en ander natuurlijk moois.
Verschillende ouders hebben al aangegeven dat zij interesse hebben voor deze activiteit. Via Parro kun je je opgeven voor de hele dag of voor een dagdeel. Voor de lunch wordt gezorgd.
We hebben ouders gevraagd om een aantal vragen over de informatieavond van 18 september jl. te beantwoorden. Een kleine groep ouders heeft daar gebruik van gemaakt. In algemene zin geven deze ouders aan dat de informatieavond voorziet in een behoefte. Binnen het team worden de tips en tops binnenkort besproken. In de volgende nieuwsbrief zullen we je informeren over hoe we hier als school komend schooljaar mee om willen gaan.
niels armstrong1969: eerste man op de maan én de oprichting van OBS De Sleutel. Als kick-off van de feestweek in het kader van het 50-jarig bestaan van De Sleutel heeft Niels Armstrong, eerste man op de maan, op 30 september 2019 het nieuwe logo van De Sleutel onthuld.
Het nieuwe schoollogo is ontstaan in samenspraak met de leerlingen van De Sleutel. Een ouder van de school heeft het logo doorontwikkeld. Wij zijn ontzettend trots en blij met het resultaat.

De groepsinformatieavond van 18 september jl. is goed bezocht. Daar zijn wij erg blij mee. Als school willen we graag inzicht krijgen of deze avond ook aan de verwachtingen van ouders heeft voldaan. Via Parnassys ontvang je daarom vandaag een korte vragenlijst over de groepsouderavond. De uitkomsten van de vragenlijst worden in het team besproken en kunnen leiden tot bijstellingen van de vorm en de inhoud van de groepsinformatieavonden. Vanzelfsprekend word je hierover verder geïnformeerd.

 

Gert werkt één dag korter in verband met ouderschapsverlof. Zijn werkdagen zijn nu maandag, woensdag en donderdag. Myrjam Severein zal het ouderschapsverlof invullen. Myrjam zal vooral op vrijdagen op De Sleutel aanwezig zijn. Binnenkort zal zij zich voorstellen via Parro.

Myrjam is de overige dagen locatieleider op daltonschool Het Roessink, een andere school van onze stichting

.

gezonde school voedingOp jonge leeftijd wordt een belangrijke basis gelegd voor de toekomstige gezondheid. Een deel van de gezondheidsproblemen op volwassen leeftijd is al in de jeugd te voorkomen, of uit te stellen, door gezond gedrag te stimuleren. Ons nieuwe schoolplein daagt kinderen uit tot allerlei vormen van bewegen. Een ander element van gezond gedrag is een gezond voedingsbeleid op school.
Wij willen met enkele ouders nadenken over hoe we dit voedingsbeleid het beste vorm kunnen geven. Thema’s die daarbij aan bod kunnen komen zijn:

• Gezonde 10-uurtjes
• Gezond drinken
• Op naar een gezonde traktatie … of niet?
• Gezond koken in de schoolkeuken met gezonde ingrediënten uit onze schoolmoestuin
• Hoe houden we rekening met kinderen met bijvoorbeeld allergieën?

Geïnteresseerd? Stuur Annemijn, leerkracht van groep 6, even een mailtje of loop even langs.

 

de sleutel 50 jaarOp de website van de school www.obs-desleutel.nl vind je de belangrijkste informatie over de feestweek. Er zijn enkele wijzigingen aangebracht in het oorspronkelijke programma en een aantal onderdelen toegevoegd. Let op: de schoolfotograaf komt maandag niet vanwege een communicatiemisverstand (intern). De nieuwe datum verneem je via Parro zodra deze bekend is.

Op enkele momenten ben je als ouder van harte welkom om activiteiten bij te wonen. Met uitzondering van de inloopmiddag van 4 oktober zijn deze activiteiten tijdens schooltijd. Ze vallen onder verantwoordelijkheid van school. Je bent dus als ouder niet verplicht om aanwezig te zijn. Hieronder een overzicht:
 • Maandag 30 september om 8.30 uur bij de nieuwe hoofdingang: kickoff van de feestweek en de onthulling van het nieuwe schoollogo. Kinderen voor schooltijd ‘afzetten’ in de klaslokalen. Zij komen met de groepsleerkracht naar buiten
 • .Woensdag 2 oktober om 8.30 uur bij de nieuwe hoofdingang: opening Kinderboekenweek door de leerlingen van groep 7 & 8. Het thema ‘Op reis naar …’ zetten wij naar onze eigen hand: Op reis naar de flowerpower-tijd. Leerkrachten staan vanaf 8.15 uur op het plein voor de opvang van de kinderen.
 • Donderdag 3 oktober om 13.00 uur: opening van het nieuwe schoolplein op het grote plein
 • Vrijdag 4 oktober van 16.00 uur tot 17.00 uur: inloopmiddag.
streetwise anwbDe ouderraad van De Sleutel heeft ANWB Streetwise uitgenodigd om op 28 oktober naar onze school te komen. Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend verkeersprogramma voor alle leerlingen van de basisschool. Professionele instructeurs komen een ochtend naar de school en geven verkeerstrainingen op maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals elektro- en rijlesauto´s, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto's en een fietsparcours wordt de praktijk zo veel mogelijk nagebootst.

De OR heeft een goede start gemaakt met het plannen en organiseren van activiteiten dit schooljaar.
Graag stellen wij ons even voor:
Eveline Schaffers, ouder van groep 4
Suzanne Occoro, ouder van groep 4 en 6
Bregje Wiersema, ouder van groep 1 en 3
Martijn Heidemans, ouder van groep 4 en 6
Frosina Angelova ouder van groep 4 en 7
Ilona Lutgendorff, ouder van groep 3, 6 en 8OR-koffie/thee moment:
Om nader kennis te maken met de OR en haar leden hebben we 2x een OR-koffie/thee moment. Tijdens dit vrijblijvende contact kunt u alle vragen stellen betreft de OR en haar werkwijze. Het is ook een mooie gelegenheid om ideeën voor activiteiten te delen.
Vrijdag 11-10 08.45 uur en/of
maandag 4-11 13.20 uur
zien wij u graag.

Vers van de site van VOS ABB:
Als het kabinet niet heel snel met extra geld voor het onderwijs komt, gaan leraren en schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs op 6 november staken. Daarmee dreigen de vakbonden.
De Algemene Onderwijsbond (AOb) roept op te gaan staken ‘voor een fatsoenlijk salaris, voldoende collega’s en minder werkdruk’. AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen vindt dat de leraren ‘een duidelijk signaal aan de politiek’ moeten afgeven.
CNV Onderwijs vindt ook dat acties niet kunnen uitblijven ‘nu (…) tijdens Prinsjesdag en de algemene politieke beschouwingen duidelijk werd dat dit kabinet niet structureel en substantieel wil investeren in het onderwijs’.
Schoolleidersvakbond AVS doet ook mee, met ‘het accent uiteraard op de inzet voor schoolleiders’. Volgens vakbondsvoorzitter Petra van Haren is de vraag naar directeuren ‘procentueel nóg groter dan het tekort aan leraren’.
Mocht het tot een staking komen, dan zullen wij je daar uiteraard zo snel mogelijk via Parro over berichten.

 

Maandag (de rode dag)
50 jaar 01• 08.30 uur: verzamelen in de lokalen en vandaar uit op naar de feestelijke kick-off van de lustrumweek met de onthulling van het nieuwe schoollogo. Ouders van harte welkom!
• Diverse activiteiten over de school van vroeger al dan niet onder leiding van een docent van het Kunstcircuit

Dinsdag (de blauwe dag)
• Diverse activiteiten over de school van vroeger al dan niet onder leiding van een docent van het Kunstcircuit, waaronder
o Vilten
o Kleien
o Flowerpower totempalen beschilderen

Woensdag (de gele dag)
• 08.30 Opening van de Kinderboekenweek op het grote plein door de leerlingen van groep 7 & 8. Het thema ‘Op reis …’van de kinderboekenweek koppelen wij natuurlijk aan ‘Op reis naar de tijd van de flowerpower’ (weet je wel, weet je niet). Vanaf 8.15 uur is er opvang door de leerkrachten op bij de hoofdingang. Ouders van harte welkom.
• In de klassen diverse (voor-)leesactiviteiten over de school van vroeger.50 jaar 02

Donderdag (de groene dag)
• Flowerpower zaai- en beplantingsochtend onder begeleiding van de mannen van Geerdink
• Opening van het kleuterplein (groep 1-2-3)
• Een pannenkoekenlunch in de groepen
• 13.00 opening van het nieuwe flowerpower-natuurlijk-spelen-schoolplein voor de kinderen vanaf groep 4. Vind je het als ouder leuk om hierbij te zijn … welkom!
• Diverse activiteiten over de school van vroeger al dan niet onder leiding van een docent van het Kunstcircuit.

Vrijdag (de bruine dag)
• Kinderen mogen verkleed naar school in flowerpowerstijl.
• Speurtochtochtend: in shifts is er voor alle groepen een speurtocht met opdrachten op het nieuwe plein.
• Spelen met spelletjes en speelgoed uit de sixties en seventies
• Diverse activiteiten over de school van vroeger al dan niet onder leiding van een docent van het Kunstcircuit
• 16.00 – 17.00 uur: inloopmiddag voor ouders en andere belangstellenden, waarin kinderen de school van vroeger presenteren.

 

 

 

50 jaar 0450 jaar 05