Op 16 mei heeft de inspectie een herstelonderzoek gedaan op De Sleutel. De indicatoren die bij een vorig bezoek niet voldoende waren zijn nu allemaal weer met een voldoende beoordeeld. Dat betekent dat onze school weer onder regulier toezicht valt en in principe de komende vier schooljaren niet meer onderzocht wordt.

Volgens de inspecteur is er afgelopen jaar hard gewerkt om de geconstateerde tekortkomingen weg te werken. Volgens de plan-do-check-act-cyclus zijn de verbeterplannen geïmplementeerd. Daarmee is een goede start gemaakt om de onderwijskwaliteit duurzaam te verbeteren. Volgens planning loopt het plan ‘Krachtig onderwijs op De Sleutel’ door tot het einde van het kalender jaar. Op die manier kan dat wat op gebied van didactisch handelen is opgepakt verder inslijpen in de routines van de leerkrachten.

We waren zelf al ontzettend trots op wat wij binnen een jaar voor elkaar hebben gekregen. Wij zijn heel blij dat ook gezien en gewaardeerd wordt. Met dit oordeel kunnen we verder bouwen aan ons onderwijs. In het schoolplan zullen we beschrijven welk accenten wij de komende jaren leggen en hoe wij dat denken te realiseren. Aan het begin van het nieuwe schooljaar, na goedkeuring van de MR, zullen wij ouders hier verder over informeren.