De personeels- en oudergeleding MR heeft onderstaande studie- en piekdagen goedgekeur
d. Samen met de vakanties van het komende schooljaar zullen deze binnenkort op deze website te vinden zijn.

Woensdag 9 september studiedag: alle kinderen vrij
Vrijdag 18 oktober piekdag: alle kinderen vrij
Woensdag 6 november studiedag: alle kinderen vrij
Vrijdag 28 februari studiedag: alle kinderen vrijdag
Maandag 2 maart piekdag: alle kinderen vrij
Vrijdag 19 juni piekdag: alle kinderen vrij