Zicht op ontwikkeling
De komende weken worden er vanaf groep 3 weer CITO-toetsen afgenomen. Met deze gegevens, de gegevens van de methodegebonden toetsen en observaties, en indrukken van leerkrachten bekijken we of de kinderen voldoende geprofiteerd hebben van ons onderwijs. Naar aanleiding van deze analyse kijken we wat we nog te doen hebben op schoolniveau – op groepsniveau – op leerlingniveau.

We besteden hier veel tijd en energie aan ook in verband met de overdracht naar de nieuwe leerkrachten. Op deze manier kunnen we na de vakantie ons onderwijs direct afstemmen op de leerlingen. In de laatste schoolweken plannen we daarom geen nieuwe IB-ouder-gesprekken.

Mocht er wat ons betreft aanleiding zijn om de ontwikkeling van uw kind(eren) te bespreken, dan nemen wij in week 27 (1 t/m 5 juli) contact met je op. In de laatste schoolweek op 10 juli is er nog een gespreksronde, waarvoor je je als ouder kunt intekenen voor de zogenaamde 10-minutengesprekken. Deze ronde is niet verplicht. De uitnodigingen hiervoor ontvang je in week 27 via Parro.