het groene schoolplein mei 2019

Afgezien van beplanting en een omheining is het kleuterplein klaar. Daar wordt druk gespeeld. Wat ons nu al opvalt is dat er direct een hele andere dynamiek ontstaat tijdens het spel van de kinderen. Heel positief. Meer informatie over de achtergronden van natuurlijk spelen vind je bijvoorbeeld op: https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/actueel/natuurlijk-spelen/ De lichte lijn op de foto was de waterlijn

De wadi aan de Kolkmansweg doet ook al zijn werk en vangt al veel water op. Inmiddels wordt gewerkt aan de kant van het gravelveld. Daar komt namelijk de nieuwe hoofdingang van de school. Ook op het grote plein worden de eerste contouren van het nieuwe schoolplein zichtbaar.In verband met te weinig aanmeldingen gaat de in Parro aangekondigde derde vrijwilligersdag helaas niet door. Ouders die zich hiervoor wel hebben aangemeld, bedankt. Ouders die tijdens de eerste twee vrijwilligersdagen de handen uit de mouwen hebben gestoken ook nogmaals bedankt.