Logo-De-Sleutel-transparant
In verband met een diploma-uitreiking op het voortgezet onderwijs verplaatsen we de afscheidsavond van groep 8 van 10 juli naar 8 juli. De facultatieve avond voor de 10-minutengesprekken die aanvankelijk op 8 juli gepland stond, wordt verplaatst naar 10 juli.

De werkdrukondersteuning vanaf groep 4 wordt sinds enkele weken ingevuld door Margot Muller. Werkdrukondersteuning zetten wij op school in om leerkrachten tijdens lestijden uit te roosteren. Op deze manier kunnen leerkrachten gesprekken houden, lessen voorbereiden, administratie bijwerken, etc.

De normering van de spellingstoetsen van STAAL zijn versoepeld. Op deze manier komt deze meer overeen met de normgering van de Citotoetsen. Stijgende toetsresultaten zeggen dus niet direct iets over een verbetering van de spellingsvaardigheid van je kind.

De woensdag in groep 8 lijkt al een beetje op het voortgezet onderwijs. Terwijl juf Merle, de groepsleerkracht, die dag gym geeft aan alle groepen, krijgen de kinderen van groep 8 les van verschillende leerkrachten. Vakken waar ze mee in aanraking komen zijn: Engels (juf Judtih), mediawijsheid (juf Annemijn) studievaardigheden (juf Monique), seksuele vorming (juf Désirée) en analytisch denken (juf Annemieke).

Nieuwsgierig naar de aanleg van ons nieuwe Groene schoolplein?

Klik hier voor het laatste nieuws

Binnenkort

piekdag alle kinderen vrij
maandag 01 juli 2019
wenochtend
woensdag 03 juli 2019
nieuws uit de groep
vrijdag 05 juli 2019
rapport(folio) mee naar huis
vrijdag 05 juli 2019
afscheid groep 8 (ovb)
woensdag 10 juli 2019
zomerfeest nieuwe stijl (ovb)
donderdag 11 juli 2019
nieuwsbrief
vrijdag 12 juli 2019
laatste schooldag: alle leerlingen vanaf 12 uur vrij
vrijdag 12 juli 2019 -
08:30 12:00 uur
Zomervakantie
zaterdag 13 juli 2019
Go to top