In verband met een diploma-uitreiking op het voortgezet onderwijs verplaatsen we de afscheidsavond van groep 8 van 10 juli naar 8 juli. De facultatieve avond voor de 10-minutengesprekken die aanvankelijk op 8 juli gepland stond, wordt verplaatst naar 10 juli.

De werkdrukondersteuning vanaf groep 4 wordt sinds enkele weken ingevuld door Margot Muller. Werkdrukondersteuning zetten wij op school in om leerkrachten tijdens lestijden uit te roosteren. Op deze manier kunnen leerkrachten gesprekken houden, lessen voorbereiden, administratie bijwerken, etc.

De normering van de spellingstoetsen van STAAL zijn versoepeld. Op deze manier komt deze meer overeen met de normgering van de Citotoetsen. Stijgende toetsresultaten zeggen dus niet direct iets over een verbetering van de spellingsvaardigheid van je kind.

De woensdag in groep 8 lijkt al een beetje op het voortgezet onderwijs. Terwijl juf Merle, de groepsleerkracht, die dag gym geeft aan alle groepen, krijgen de kinderen van groep 8 les van verschillende leerkrachten. Vakken waar ze mee in aanraking komen zijn: Engels (juf Judtih), mediawijsheid (juf Annemijn) studievaardigheden (juf Monique), seksuele vorming (juf Désirée) en analytisch denken (juf Annemieke).