Logo-De-Sleutel-transparant
We maken flinke vorderingen met het plan van aanpak ‘Krachtig onderwijs op De Sleutel’. Op dit moment staat het technisch en begrijpend lezen centraal. We frissen de doorgaande lijnen voor het lezen op en kiezen verbetergebieden.
  • Voor fonemisch bewustzijn (kleutergroepen) en technisch lezen werken we aan groepsdoorbrekende lees- en instructiemomenten. Op deze manier krijgen kinderen instructie op hun eigen niveau;
  • Voor begrijpend luisteren en begrijpend luisteren richten wij ons op het toepassen van vaardigheden en strategieën in andere situaties. Bijvoorbeeld:
  • Als kinderen bij BL leren wat de hoofdgedachte is van een tekst, kunnen ze dat dan ook toepassen bij een item van het Jeugdjournaal?
  • Als kinderen leren om te voorspellen hoe een verhaal verder zou kunnen gaan, kunnen ze dat dan ook toepassen in een sociale situatie waarbij ze zich moeten inleven in een ander?

Nieuwsgierig naar de aanleg van ons nieuwe Groene schoolplein?

Klik hier voor het laatste nieuws

Binnenkort

piekdag alle kinderen vrij
maandag 01 juli 2019
wenochtend
woensdag 03 juli 2019
nieuws uit de groep
vrijdag 05 juli 2019
rapport(folio) mee naar huis
vrijdag 05 juli 2019
afscheid groep 8 (ovb)
woensdag 10 juli 2019
zomerfeest nieuwe stijl (ovb)
donderdag 11 juli 2019
nieuwsbrief
vrijdag 12 juli 2019
laatste schooldag: alle leerlingen vanaf 12 uur vrij
vrijdag 12 juli 2019 -
08:30 12:00 uur
Zomervakantie
zaterdag 13 juli 2019
Go to top