We maken flinke vorderingen met het plan van aanpak ‘Krachtig onderwijs op De Sleutel’. Op dit moment staat het technisch en begrijpend lezen centraal. We frissen de doorgaande lijnen voor het lezen op en kiezen verbetergebieden.
  • Voor fonemisch bewustzijn (kleutergroepen) en technisch lezen werken we aan groepsdoorbrekende lees- en instructiemomenten. Op deze manier krijgen kinderen instructie op hun eigen niveau;
  • Voor begrijpend luisteren en begrijpend luisteren richten wij ons op het toepassen van vaardigheden en strategieën in andere situaties. Bijvoorbeeld:
  • Als kinderen bij BL leren wat de hoofdgedachte is van een tekst, kunnen ze dat dan ook toepassen bij een item van het Jeugdjournaal?
  • Als kinderen leren om te voorspellen hoe een verhaal verder zou kunnen gaan, kunnen ze dat dan ook toepassen in een sociale situatie waarbij ze zich moeten inleven in een ander?