rapport gesprekkenOp vrijdag 8 maart krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 een rapport mee. Ook ontvang je een uitdraai vanuit Parnassys met een overzicht van de resultaten van de Cito-toetsen die onlangs zijn afgenomen.

Op 14 maart en 19 maart zijn er 10-minutengesprekken voor ouders met kinderen in de groepen 1 t/m 7. De groepsleerkracht informeert jou als ouder over de ontwikkeling van je kind(eren).
• Op 4 maart ontvangen ouders met meerdere kinderen via Parro een uitnodiging van de groepsleerkracht.
• Op 6 maart ontvangen de overige ouders een uitnodiging.
We proberen zoveel mogelijk de bovenstaande data aan te houden voor de gesprekken. In groepen waarin we te maken hebben met inval is dat niet altijd haalbaar. Graag begrip hiervoor.