Logo-De-Sleutel-transparant
In het team en in de MR is de ouder-enquête geanalyseerd. Een aantal urgente zaken pakken we dit schooljaar nog op. Zo is de hele cyclus rond oudergesprekken waarin we als school informatie geven over de ontwikkeling van kinderen al helemaal aangepast.
Ook wordt er gewerkt aan de versterken van de spelkwaliteit tijdens pauzes. Tijdens gymlessen wordt een spelactiviteit aangeboden, die weer terugkomt tijdens de pauzes. Daarin spelen leerkrachten en medewerkers van de tussenschoolse opvang weer een stimulerende rol. Dit wordt nog verder uitgebreid. Ook is er een actiegroep geformeerd met een leerkracht, een medewerker van de tussenschoolse opvang en een coördinator tussenschoolse opvang om de overgang tussen onderwijs en opvang (en vice versa) verder te versterken.

Vanuit de MR wordt verder gedacht om andere ouders te betrekken bij verbeteracties vanuit de school. Hierover later meer.

Nieuwsgierig naar de aanleg van ons nieuwe Groene schoolplein?

Klik hier voor het laatste nieuws

Binnenkort

nieuwsbrief
vrijdag 24 mei 2019
Hemelvaart, alle kinderen vrij
donderdag 30 mei 2019
nieuws uit de groep
vrijdag 07 juni 2019
Tweede Pinksterdag - alle kinderen vrij
maandag 10 juni 2019
Studiedag
dinsdag 11 juni 2019
kixxx
vrijdag 14 juni 2019
schoolreis gr 1-2
dinsdag 18 juni 2019
nieuwsbrief
vrijdag 21 juni 2019
piekdag alle kinderen vrij
maandag 01 juli 2019
wenochtend
woensdag 03 juli 2019
Go to top