In het team en in de MR is de ouder-enquête geanalyseerd. Een aantal urgente zaken pakken we dit schooljaar nog op. Zo is de hele cyclus rond oudergesprekken waarin we als school informatie geven over de ontwikkeling van kinderen al helemaal aangepast.
Ook wordt er gewerkt aan de versterken van de spelkwaliteit tijdens pauzes. Tijdens gymlessen wordt een spelactiviteit aangeboden, die weer terugkomt tijdens de pauzes. Daarin spelen leerkrachten en medewerkers van de tussenschoolse opvang weer een stimulerende rol. Dit wordt nog verder uitgebreid. Ook is er een actiegroep geformeerd met een leerkracht, een medewerker van de tussenschoolse opvang en een coördinator tussenschoolse opvang om de overgang tussen onderwijs en opvang (en vice versa) verder te versterken.

Vanuit de MR wordt verder gedacht om andere ouders te betrekken bij verbeteracties vanuit de school. Hierover later meer.