stakenDe leerkrachten van De Sleutel doen mee aan de Landelijke onderwijsstaking op 15 maart voor meer investeringen in het onderwijs. (https://www.aob.nl/wp-content/uploads/2019/01/Actieflyer-maart-2019.pdf). Dit houdt in dat de school die dag gesloten is. Binnenkort zal het team meer informatie geven over het waarom van de staking.
Mocht je op de stakingsdag geen opvang hebben, dan kun je hiervoor contact opnemen met de buitenschoolse opvang van Kindcentrum Schalkhaar. Je kunt dit t/m 4 maart aangeven door een e-mail te sturen naar
Ook kinderen, die niet op de BSO zitten, kunnen deze dag opgevangen worden. Je kunt de naam en groep doorgeven aan het bovenstaand mailadres met de notitie dat uw kind niet op de BSO zit.
De kosten zijn € 6,89 per uur. Je kunt je opgeven per dagdeel.
De BSO verzorgt alleen opvang als er meer dan 5 kinderen op 15 maart worden aangemeld.