De maand januari staat op veel scholen bekend als de toetsmaand. Op De Sleutel is dat niet anders. Tot begin februari worden er van groep 3 t/m 8 verschillende citotoetsen afgenomen. In groep 1 en 2 wordt in deze periode gericht geobserveerd volgens het OntwikkelingsVolgModel van Dick Memelink.
Doel van het toetsen is om voor de komende periode het onderwijs weer goed af te stemmen op de (diverse) behoefte van de kinderen. Het nog beter afstemmen van het didactisch handelen op de ontwikkeling van de kinderen is één van de onderwerpen in het Plan van aanpak van De Sleutel n.a.v. het inspectiebezoek vorig jaar. Wij doen dat volgens de uitgangspunten van opbrengstgericht passend onderwijs. Deze uitgangspunten kunt je lezen in de bijlage.

 


Hieronder delen wij de stappen die wij de komende periode doorlopen om dit te realiseren:

• Op 11 februari sluiten we de toetsperiode af.
• Na de voorjaarsvakantie (18-22 febr) is op de studiedag van 1 maart de schoolbespreking over de opbrengsten Cito en andere relevante gegevens met het hele team, IB en directeur. Daarin:
• evalueren we de school- en groepsdoelen van de periode september – januari;
• maken we een analyse van de opbrengsten Cito;
• en formuleren nieuwe school- en groepsdoelen voor de komende periode.
• Tijdens de Piekdag op 4 maart:
• verwerken de leerkrachten de gegevens uit de schoolbespreking om het leerstofaanbod voor het komende half jaar af te stemmen op wat de kinderen nodig hebben;
• actualiseren de leerkrachten de individuele handelingsplannen;
• maken de leerkrachten de leerlingrapporten met een uitdraai van de toetsen (zie 8 maart)
• Van 4 t/m 8 maart zijn Groepsbesprekingen tussen de groepsleerkrachten – IB. In deze besprekingen worden de doelen op groepsniveau en de doelen voor specifieke leerlingen en de aanpakken die daarbij horen bepaald (zie schoolbespreking en piekdag)
• Op 8 maart gaan de rapporten met daarbij een uidraai van het leerlingvolgsysteem met de kinderen mee naar huis
• Van 14 en 19 maart zijn er voor groep 1 t/m 7 tien-minuten-gesprekken tussen ouders en leerkracht waarin de ontwikkeling van je kind besproken wordt.
Uiteraard geldt dat, wanneer er aanleiding toe is, er ook eerder een gesprek kan plaatsvinden tussen jou als ouder en de leerkracht over de ontwikkeling van uw kind. In dat geval neemt de leerkracht contact met je op.

Binnenkort

Gelwedstrijd groep 5 t/m 8
vrijdag 14 feb 2020
Voorjaarsvakantie
zaterdag 15 feb 2020
Studiedag: alle kinderen vrij
vrijdag 28 feb 2020
Piekdag: alle kinderen vrij
maandag 02 mrt 2020
Rapportfolio mee
vrijdag 13 mrt 2020

Zoeken op deze site

Go to Top
JSN Epic 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework