verslag scholenbezoekOp ons initiatief heeft er op De Sleutel op 16 januari een scholenbezoek plaatsgevonden van twee scholen als voorbereiding op het aanstaande inspectiebezoek in het voorjaar. Doel daarvan was een tussentijdse kritische blik van buitenaf op de vorderingen die we maken. De directeur en IB-er van de Hagenpoort en van de Hovenschool hebben onze school bezocht. Zij zijn in de klassen geweest, hebben in verschillende settings gesproken met directeur en IB, met het leerkrachtenteam en ze hebben gekeken naar wat we hebben vastgelegd in documenten.
Voor team, IB en directie was het een spannende dag, die als erg zinvol ervaren is. Er is kritisch gekeken en in gesprekken is sterk ingezoomd op (tussen-)opbrengsten van het plan van aanpak. Het bezoek heeft het team een flinke steun in de rug gegeven om de ingezette ontwikkelingen verder vorm te geven.
Het concept-verslag wordt binnenkort binnen het team en de MR besproken.