Op 10 oktober vindt de jaarlijkse MR-OR-avond plaats. Ingrediënten van deze avond;
  • Korte kennismaking met de ouders van de groep
  • Korte kennismaking met de MR en de OR en vaststelling van de ouderbijdrage
  • Van gedachten wisselen met ouders over inspectiebezoek
  • Praktische inkijkjes in verbetering onderwijskwaliteit op onze school

De komende week ontvangen jullie een uitnodiging.