Deze week ben ik als vertrouwenspersoon bij uw kind(eren) in de klas geweest voor mijn jaarlijkse praatje over mijn rol in de school. Aan de hand van een grote poster wordt duidelijk gemaakt in welke situaties het belangrijk is om een volwassene in vertrouwen te nemen. Het is natuurlijk heel fijn als kinderen een vertrouwd persoon dichtbij zich hebben; zoals een ouder, een familielid, een leerkracht...maar er zijn situaties waarbij het kind liever met iemand anders praat; dan ben ik binnen De Sleutel de vertrouwenspersoon. Ook voor de buitenschoolse opvang en de tussenschoolse opvang, verzorgd door Kindcentrum Schalkhaar ben ik vertrouwenspersoon. Ik ben er dan om goed naar het kind te luisteren en een duidelijk beeld te krijgen van de situatie en te onderzoeken welke oplossingen er zijn.

Alle oudste leerlingen hebben een informatiefolder meegekregen, het is goed om dit met uw kind nog even te bespreken.

Judith Helderman-Koops
Vertrouwenspersoon
Aanwezig op maandag, woensdag en donderdag