Voor de doorgang van activiteiten is ouderhulp essentieel. Daarnaast is aangetoond dat betrokkenheid van ouders bij (na)schoolse activiteiten een positief effect heeft op de ontwikkeling van kinderen. De ouderraad, de medezeggenschapsraad en het team spreken daarom ook dit jaar weer de hoop en verwachting uit dat iedere ouder voor ieder kind zich tenminste opgeeft voor ondersteuning van één activiteit. Op die manier moet het mogelijk zijn om voldoende hulp bij activiteiten te realiseren.