Dit schooljaar vinden de schoolreizen van groep 3 t/m 6 en het schoolkamp van groep 7 plaats aan het begin van het schooljaar. Op die manier hopen we op een rustiger eind van het schooljaar voor kinderen, ouders en leerkrachten. Verder verwachten we dat de verplaatsing van deze activiteiten naar de start van het schooljaar een positief effect heeft op de groepsvorming. De data van de schoolreizen vind je in de kalender van deze nieuwsbrief. Via de groepsleerkrachten word je verder geïnformeerd.

De schoolreis van de kleutergroepen en het schoolkamp van groep 8 vinden nog wel plaats aan het einde van het schooljaar.