Logo-De-Sleutel-transparant
beurtstokjesWij willen jullie als ouder meenemen in de ontwikkeling die de school doormaakt. Voor De Sleutel is het een belangrijk jaar. In het voorjaar doet de inspectie opnieuw onze school aan. Dan willen we natuurlijk laten zien dat de onderwijskwaliteit van onze school op orde is.

In elke nieuwsbrief doen we kort verslag van wat de achterliggende maand gerealiseerd is.

Op 10 oktober vindt de jaarlijkse MR-OR-avond plaats. Ingrediënten van deze avond;
  • Korte kennismaking met de ouders van de groep
  • Korte kennismaking met de MR en de OR en vaststelling van de ouderbijdrage
  • Van gedachten wisselen met ouders over inspectiebezoek
  • Praktische inkijkjes in verbetering onderwijskwaliteit op onze school

De komende week ontvangen jullie een uitnodiging.

kinderboekenweekOp 3 oktober start de Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema Vriendschap. In alle groepen op De Sleutel wordt hier tot en met 14 oktober regelmatig aandacht aan besteed. De kick-off van de 3 oktober met alle kinderen vindt komende woensdag plaats in de grote zaal aan het eind van de ochtend.

Deze week ben ik als vertrouwenspersoon bij uw kind(eren) in de klas geweest voor mijn jaarlijkse praatje over mijn rol in de school. Aan de hand van een grote poster wordt duidelijk gemaakt in welke situaties het belangrijk is om een volwassene in vertrouwen te nemen. Het is natuurlijk heel fijn als kinderen een vertrouwd persoon dichtbij zich hebben; zoals een ouder, een familielid, een leerkracht...maar er zijn situaties waarbij het kind liever met iemand anders praat; dan ben ik binnen De Sleutel de vertrouwenspersoon. Ook voor de buitenschoolse opvang en de tussenschoolse opvang, verzorgd door Kindcentrum Schalkhaar ben ik vertrouwenspersoon. Ik ben er dan om goed naar het kind te luisteren en een duidelijk beeld te krijgen van de situatie en te onderzoeken welke oplossingen er zijn.

Alle oudste leerlingen hebben een informatiefolder meegekregen, het is goed om dit met uw kind nog even te bespreken.

Judith Helderman-Koops
Vertrouwenspersoon
Aanwezig op maandag, woensdag en donderdag
De vakantie is voorbij. De meesters en juffen hebben deze week al heel hard gewerkt om het schooljaar op een goede manier te starten. Het team van De Sleutel heeft zin in om er een fantastisch leuk en leerzaam jaar van te maken.

Net als in andere jaren openen we het schooljaar om 8.30 uur op grote plein.
• Kinderen, ouders en leerkrachten op het grote plein (Dus niet eerst naar binnen)
• Gezamenlijke opening
• Kinderen gaan met hun ouders naar binnen
Mocht het regenen, dan vervalt de opening en starten we gewoon om 8.30 uur in de klaslokalen.
Op donderdag 13 september en woensdag 19 september zijn er startgesprekken voor ouders van de kinderen van groep 2 t/m 8. De bedoeling is dat je als ouders in dit gesprek over je kind vertelt wat jij belangrijk vindt. In het startgesprek worden wederzijdse verwachtingen uitgesproken. Wat verwachten ouders van school en wat verwacht de school van ouders. In de bijlage van deze nieuwsbrief vind je een format dat we als leidraad gebruiken voor het gesprek. Dit graag voor het gesprek invullen.
In de loop van de eerste schoolweek hangen de intekenlijsten voor de gesprekken bij de klaslokalen.
Voor de doorgang van activiteiten is ouderhulp essentieel. Daarnaast is aangetoond dat betrokkenheid van ouders bij (na)schoolse activiteiten een positief effect heeft op de ontwikkeling van kinderen. De ouderraad, de medezeggenschapsraad en het team spreken daarom ook dit jaar weer de hoop en verwachting uit dat iedere ouder voor ieder kind zich tenminste opgeeft voor ondersteuning van één activiteit. Op die manier moet het mogelijk zijn om voldoende hulp bij activiteiten te realiseren.
Het team ‘TussenSchoolse Opvang’ bestaat dit schooljaar uit:
• Renate ter Steege (pedagogisch mdw. Kindcentrum Schalkhaar / onderwijsassistent OBS De Sleutel)
• Marlous Bosch (voormalig mdw. van onze 3+groep / pedagogisch mdw Kindcentrum Schalkhaar)
• Thom (pedagogisch mdw. Kindcentrum Schalkhaar)
• Greta Molendijk (leerkrachtondersteuner OBS De Sleutel)
Aanstaande maandag starten twee BSO-groepen van Kindcentrum Scholkaar op De Sleutel. Deze twee middenbouwgroepen bestaan uit kinderen van de Nicolaasschool en kinderen van De Sleutel. Het Kindcentrum vindt het belangrijk dat kinderen van beide scholen elkaar ontmoeten. Ook op andere locaties van het kindcentrum (Nicolaasschool en Tennispark Braband) werken vanuit dit principe.
Dit schooljaar vinden de schoolreizen van groep 3 t/m 6 en het schoolkamp van groep 7 plaats aan het begin van het schooljaar. Op die manier hopen we op een rustiger eind van het schooljaar voor kinderen, ouders en leerkrachten. Verder verwachten we dat de verplaatsing van deze activiteiten naar de start van het schooljaar een positief effect heeft op de groepsvorming. De data van de schoolreizen vind je in de kalender van deze nieuwsbrief. Via de groepsleerkrachten word je verder geïnformeerd.

De schoolreis van de kleutergroepen en het schoolkamp van groep 8 vinden nog wel plaats aan het einde van het schooljaar.
Lonni Schrijver vervangt Barbara., die nog steeds ziek is. Lonni heeft zich vorig jaar via de groepsnieuwsbrief al aan de ouders van groep 2 voorgesteld.
Monique Stempher is aangesteld vanuit de werkdrukgelden. Zij zal tot de herfstvakantie ondersteunend aanwezig zijn op school. Daarna neemt zij de lesgevende taken van Annemijn over, die dan met zwangerschapsverlof gaat.
Bo Smit is de opvolger van Annemieke ten Dam. Annemieke was de gymjuf van onze school. Vlak voor de zomervakantie heeft zij aangegeven het onderwijs te verlaten.
Go to top