Logo-De-Sleutel-transparant
De kinderen van groep 1 en 2 hebben van Els Henrdikson een workshop bijgewoond in het kader van het ontwerpen van het nieuwe logo.
Baja Hoedt en Bas Mennink gaan binnenkort aan de slag met de andere groepen.

oudergesprekkenNa de herfstvakantie zijn we weer gestart met een ronde kind-oudergesprekken. In deze gesprekken komt in ieder geval de daltonkernwaarde ‘zelfstandigheid’ aan bod. Die stond namelijk de afgelopen periode centraal. Ook andere aspecten van spelen, leren en werken besproken worden. De gesprekken vinden plaats in de periode 31 oktober – 1 december. U kunt intekenen op de lijsten in bij de groepen.
Op 1 december gaat het rapportfolio mee naar huis.

 

Vorig schooljaar zijn we begonnen met Klasbord. Via deze app konden we ouders op groepsniveau een inkijkje geven over de dagelijkse gang van zaken, veelal in de vorm van foto’s. Klasbord werd ook gebruikt voor korte mededelingen en reminders. We hebben hier van ouders veel positieve reacties over ontvangen.
Op de afgelopen studiedag hebben we besloten om na experimenten in enkele klassen over te stappen naar Parro. Parro heeft bijna dezelfde mogelijkheden als Klasbord, maar heeft ook een aantal voordelen:

bladactie

Dit jaar doen wij als school ook weer mee aan de bladwedstrijd. Op 30 oktober is de bladkorf geplaatst. We kunnen dan tot en met 9 november zo veel mogelijk bladeren verzamelen. Dit doen we met de hele school, elke groep zal zich inzetten om de bladeren te verzamelen. Op donderdag 9 november a.s. vindt de finale plaats. Om 12.50 uur wordt bij elke deelnemende school gemeten hoe hoog de bladberg is. Dat doet de bladambassadeur die aan de school is toegewezen. Uiteindelijk wint de school die de meeste bladeren heeft verzameld.
Vriendelijke groet,
Désirée Sanders

lindehof

Afgelopen donderdag hebben 15 kinderen van groep 7 en 8 meegedaan met de spelletjesochtend op De Lindenhof. Huub en Bobby, twee leerlingen uit de bovenbouw, hebben deze ochtend samen georganiseerd met mevrouw Thea en mevrouw Jacqueline,twee bewoners van De Lindenhof. Een geslaagde en gezellige ochtend in de categorie ‘Goede buur’.

 

Wij willen u graag attenderen op een paar afspraken tijdens gym:
 • Lange haren moeten bij gym in een staart of vlecht.
 • Tijdens gym moeten alle sieraden af, met uitzondering van oorknopjes. Dit in verband met de veiligheid. Sommige kinderen dragen armbandjes die niet af kunnen, kinderen zijn dan verplicht een zweetbandje hierover te dragen
 • Zorg voor een paar sokken in de gymtas. Met blote voeten in de gymschoenen gymmen is niet fijn!
 • Goede stevige schoenen zijn belangrijk om blessures te voorkomen.
 • Om 8.15 uur gaat de deur van de gymzaal open en om 8.30 uur worden de kinderen omgekleed in de gymzaal verwacht!
 • Als kinderen niet mee kunnen gymmen is overdracht aan de leerkracht voldoende. De leerkracht zorgt dat de informatie bij ons komt. Of u kunt een briefje meegeven aan uw kind!

Sportieve groet juf Annemieke ten Dam
Van 13 november t/m 20 april krijgen uw kinderen op school drie stuks groente en fruit per leerling
per week op woensdag, donderdag en vrijdag. Onze school doet namelijk mee aan EU-Schoolfruit! Ook zijn er lessen over groente, fruit en gezonde voeding. Na 20 weken kunnen uw kinderen zelf groente en fruit meebrengen naar school. Dit kan
natuurlijk ook nu al op de dagen dat er geen Schoolfruit is op school.
De kop is eraf! De eerste schoolmaand zit er op. De startgesprekken zijn geweest. De herfst is in aantocht. De overlast van de renovatie valt tot nu toe eigenlijk nog best mee. De bouwvakkkers houden in hun werklawaai zoveel mogelijk rekening met het schooldagritme van de kinderen. Voor- en na schooltijd is soms wel een kabaal. Juf Annemijn van groep 7-8 zit dan standaard met gehoorbeschermers in de klas. Verder missen we momenteel vooral ruimte. Gelukkig dient al dit ongemak een hoger doel: een mooie gerenoveerde school. Even doorbijten dus.
rots en waterWij hebben als team besloten om Rots & Water breder in te gaan zetten binnen onze school. Wij zien dat de training bijdraagt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen.

Vorige week vrijdag ben ik in de klas van uw kind(eren) geweest om te praten over de rol van een vertrouwenspersoon binnen de school. Wanneer kinderen problemen ervaren, is het natuurlijk het fijnst als ze daarmee bij hun ouders, hun eigen leerkracht of een andere volwassene uit hun vertrouwde omgeving terecht kunnen. Wanneer dat niet kan of niet goed voelt, ben ik er om naar ze te luisteren.

In de bijlage vind je de uitnodiging voor de workshopavond van woensdagavond 4 oktober. De avond begint om 19.30 uur en is om ongeveer 21.00 uur afgelopen. In de jaarplanning stond op 2 oktober ook een klassenouderavond gepland speciaal georganiseerd door de OR. Deze avond vindt op een later moment plaats. Klassenouders ontvangen hiervoor een uitnodiging.
schoolfruitWij zijn heel blij dat wij als school weer mee mogen doen aan de schoolfruit-regeling. Dat betekent dat wij vanaf week 46 in 2017 t/m week 16 in 2018 schoolfruit aangeleverd krijgen. Meer informatie over de dagen dat er fruit geleverd zal worden, komt later.
Visie: Op De Sleutel willen we kindvolgend onderwijs realiseren waarin gewerkt wordt aan betekenisvolle doelen in een veilig sociaal pedagogisch klimaat. Hierbij zien we de school als een minisamenleving van kinderen, ouders en leerkrachten. De Sleutel vindt het belangrijk dat kinderen zich vanuit een sterke basis (rekenen, spelling en lezen) breed kunnen ontwikkelen .

kinderboekenweekWoensdag 4 oktober start de kinderboekenweek 2017! Kinderboeken met griezels en engerds staan centraal in deze kinderboekenweek. De auteur van het Kinderboekenweekgeschenk is Janneke Schotveld, bekend van o.a. de populaire kinderboekenreeks Superjuffie. Het thema dit jaar is: Griezelen.

We moeten tijdelijk voor en na schooltijd met ongeveer 130 kinderen naar binnen en naar buiten door één deur. In een vorige mail hebben wij daarom gevraagd om
 • afscheid te nemen van je kind(eren) op het schoolplein;
 • ouders met kinderen vanaf groep 5 wachten na schooltijd op het grote plein;
 • ouders met kinderen in groep 3 en 4 wachten in de buurt van de zandbak; met fietsen door de grote poort te gaan (en niet tussen de hekken bij groep 4;)
 • auto’s niet te parkeren voor de school
 • niet te wachten op de openbare weg (al dan niet met fiets)

lindenhofOp maandag 25 september hebben Huub en Bobby samen met meester Gert een overleg gehad op De Lindenhof met twee bewoners, mevrouw Thea Lipman en mevrouw Jacqueline Hoogeveen. Vorig schooljaar hebben deze dames voorgelezen tijdens het voorleesfestival in januari.

Op 11 oktober (Mindset) en op 23 mei (Jonge Kind) zijn er ouderavonden van ons samenwerkingsverband Sine Limite. U kunt zich opgeven voor deze avonden via de website van Sine Limite: http://www.sinelimite.nl/scholing
De ouderavonden van Sine Limite vinden in principe plaats op de Wilhelminastraat in Deventer.
2017 10 05 staking obs

Het lerarentekort loopt snel op. De burn-out percentages in de sector zijn de hoogste van Nederland. De salarissen blijven mijlenver achter bij vergelijkbare beroepen. Het is CODE ROOD in het basis- en speciaal onderwijs.
De politiek aarzelt om werk te maken van een aantrekkelijker beroep, met een eerlijk salaris en een lagere werkdruk. Zij negeren de stormwaarschuwingen, terwijl het water de schoolteams tot de lippen staat. Tijdens de actiedag van 27 juni waren er mooie woorden, vage beloften en tot nu toe weinig daden.
Daarom roepen de Algemene Onderwijsbond, CNV Onderwijs, de Federatie van Onderwijsvakorganisaties, de FNV en PO-inactie alle leden in het primair onderwijs op om op de dag van de leraar, donderdag 5 oktober, de hele dag te staken. De Algemene Vereniging Schoolleiders steunt de actie en roept haar leden op de actie te steunen.
In het Zuiderpark in Den Haag zal het onderwijsveld met een massale actie de politiek duidelijk maken dat het beroep aantrekkelijker moet worden om een tekort te voorkomen. De eisen van het PO-front – waarin vakbonden, PO-inactie en PO-Raad samenwerken - zijn een salaris dat vergelijkbaar is met dat van het voortgezet onderwijs en een lagere werkdruk.
Het team van De Sleutelt legt daarom op 5 oktober het werk neer. De school is die dag gesloten. Ouders zijn via de mail op de hoogte gebracht. Meer informatie over de invulling van de stakingsdag volgt.

Nieuwsgierig naar de aanleg van ons nieuwe Groene schoolplein?

Klik hier voor het laatste nieuws

Binnenkort

Zomervakantie
zondag 21 juli 2019
Go to top