po in actie 30 mei

Leerkrachten en onderwijsondersteuners uit het basisonderwijs in Overijssel en Gelderland leggen op 30 mei het werk neer. Zij zijn daarmee de eerstvolgende groep leerkrachten die het stokje overnemen van hun collega’s uit het zuiden die vorige week vrijdag hebben gestaakt.De partijen van het PO-front, waar de AOb samen met andere onderwijsbonden inzit, tekenden een jaar geleden het manifest voor minder werkdruk en meer salaris. Inmiddels ligt er een werkdrukakkoord van het PO-front met het kabinet, waardoor elke school er volgend schooljaar een substantieel bedrag bij krijgt voor werkdrukverlichting.

Op het gebied van salarissen komt de regering niet tegemoet aan de eis van 900 miljoen euro. Voor het loon is slechts 270 miljoen euro beschikbaar. Het gat dichten tussen salarissen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs is belangrijk om werken in het po aantrekkelijk te maken en te voorkomen dat de huidige leraren een overstap maken naar het bedrijfsleven. Ook is het essentieel dat de instroom op pabo’s groter wordt om er voor te zorgen dat er ook in de toekomst genoeg leraren zijn om kwalitatief goed onderwijs te kunnen bieden aan alle leerlingen.

In de grote steden is het lerarentekort al nijpend en is het moeilijk om reguliere vacatures in te vullen. In de omgeving Deventer merken we vooral dat er voor onverwachtse kortdurende inval (bij ziekte) regelmatig geen invallers beschikbaar zijn.

We verwachten uiterlijk 20 mei uitsluitsel te kunnen geven wat het personeel van De Sleutel doet en of de school 30 mei open of dicht is. Als de school sluit, zoeken we net als bij vorige acties naar mogelijkheden om opvang te bieden op de stakingsdag. Houd uw mailbox in de gaten voor meer informatie.