Het lerarentekort wordt ook in ons deel van het land een item. Tijdens de griepepidemie hebben veel scholen dat aan de lijve ondervonden. Op De Sleutel is het ons in de achterliggende periode steeds gelukt om de groepen bemeesterd of bejuft te houden.

De procedure bij ziekte is als volgt:

  • Bij ziekte belt de collega tussen 6.45 en 7.00 uur de directeur op.
  • De directeur bekijkt of een eventuele duo-partner de groep kan draaien
  • Als dat niet lukt, belt de driecteur het vervangingsbureau op voor een aanvraag voor een geschikte vervanger. Rond 7.30 uur krijgt de directeur hierover bericht.
  • Als er geen invaller beschikbaar is, dan proberen we een derdejaars PABO-student onder supervisie van een collega in te zetten (als het een stagedag is).
  • Uitgangspunt is dat IB en directeur geen vervangingen doen, omdat ten koste gaat van interne processen op de school.

MOCHT ER NIEMAND BESCHIKBAAR ZIJN?

Dan proberen we zo snel mogelijk telefonisch alle ouders te bereiken en/of vangen we ouders op bij de deur met de uitleg dat we de kinderen een dag vrij geven.
Kinderen die thuis of op een andere plek niet kunnen worden opgevangen, worden voor deze dag(en) in een andere groep geplaatst. Deze kinderen werken dan zelfstandig aan hun schoolwerk.

Mensen die nog worstelen met de naweeën van een griepje … Beterschap.

Bij vragen of opmerkingen over het bovenstaande, neem dan even contact op met Gert.