rots waterEind 2017 is besloten om het Rots & waterprogramma schoolbreed in te zetten. Deze mentaal-fysieke weerbaarheidstraining is een goede aanvulling op onze methode Sociaal emotionele ontwikkeling (SEO) ‘Goed gedaan’.
De afgelopen jaren kregen de groepen 6,7 en 8 al een training en inmiddels is ook groep 5 gestart! Gefaseerd komen dit jaar alle groepen van de Sleutel aan bod en hierbij worden de leerkrachten intensief betrokken om zo het geleerde in de schoolsituatie toe te kunnen passen. In de onderbouw staan vooral spelelementen centraal en vanaf groep 5 wordt er intensiever gewerkt met de fysieke weerbaarheid; verdedigingstechnieken, stoot- en traptechnieken etc. Waar mogelijk splitsen we de groep in jongens en meisjes, zodat jongens meer fysiek aangesproken kunnen worden en er bij de meisjes meer aandacht is voor de verbale kant; het uitspelen van situaties en de dialoog rond ervaringen en gevoelens is een manier van leren die over het algemeen beter bij de meisjes past.

Achter de schermen wordt door de Rots & Water werkgroep hard gewerkt om de doorgaande lijn van een Rots & waterprogramma van groep 1 t/m 8 te ontwikkelen. Tijdens de studiedag van 8 januari jongstleden kreeg het team een workshop waarin naast het overdragen van kennis vooral het ervaren van de oefeningen centraal stond. Wat zagen wij veel energie en plezier binnen het team! Inmiddels zijn er binnen de Sleutel 5 Rots & Watertrainers en gaandeweg zullen meerdere collega’s de cursus gaan volgen zodat er in de toekomst een optimale bezetting is van trainers.

Groep 8 heeft hun training in december afgerond met een echt examen. De kleine zaal van ’t Haarhuus zat vol ouders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden. Leerlingen voerden ook enkele oefeningen uit met één van hun ouders en het plezier dat zij op dat moment deelden was prachtig om te zien. Ter afsluiting werd door alle leerlingen een plankje doorgeslagen voorzien van een persoonlijk doel, een bijzonder moment en behoorlijk spannend. Alle betrokkenen kijken terug op een zeer geslaagd examen, wij hopen de komende jaren vele groepen 8 met net zoveel enthousiasme terug te zien bij dit laatste stukje van een mooi Rots & waterproces.

Bent u benieuwd wanneer de groep van uw kind aan de beurt is, houd dan de nieuwsbrieven uit de groep goed in de gaten of vraag het aan de leerkracht.


Hartelijke groet, namens de werkgroep: Annemieke (vakdocent bewegingsonderwijs) Gert, Judith