verkeershinderOndanks herhaaldelijke oproepen in de nieuwsbrief het persoonlijk aanspreken van mensen blijft het parkeren rondom de school 'een dingetje'. Dat vinden we vervelend, want behalve klachten van omwonenden, is ook de verkeersveiligheid in het geding. Ik heb hierover contact gezocht met een verkeerskundige van de gemeente. Op maandagochtend 5 maart om 8.30 uur heb ik een afspraak om met hem te zoeken naar oplossingen. Wie vindt het interessant om aan te schuiven en mee te denken? Ook ouders die zich wel eens schuldig maken aan foutparkeren, worden van harte uitgenodigd.
Afb. Zo zien wij het graag