De ouderraad van Obs De Sleutel is op zoek naar nieuwe leden.
Wij bestaan grotendeels uit ouders maar er is ook afvaardiging vanuit het team. De ouderraad houdt zich bezig met de organisatie van diverse activiteiten voor onze kinderen op school. Zoals de versieravonden, de Sinterklaasviering, de kerstviering en het zomerfeest. Maar de ouderraad is ook een klankbord, gevraagd en ongevraagd, voor de directeur en het team. We houden ons bezig met de ouderparticipatie en hebben overleg met de medezeggenschapsraad. Kortom een leuke en veelzijdige rol. We vergaderen een aantal keren per jaar op school.

Na dit schooljaar stoppen een aantal OR-leden om plaats te maken voor andere ouders. We hebben plek voor meerdere ouders en verzorgers. Heeft u zin om uw steentje bij te dragen? Geef uzelf dan op via .
Uiteraard kunt u ook een vergadering bijwonen, de volgende vergadering staat gepland voor maandag 26 maart 2018 om 20 uur op school. En u kunt één van de leden om meer informatie vragen. De ouderraad bestaat uit Matina Voortman, Frosina Angelova, Ilona Lutgendorff, Ester Rensen, Hester de Wilde, Ilona Veldwijk, Julitta Visser, Annemijn van Leersum en Marjolein Beumers.