Hier weer een bericht vanuit de MR! Wij hebben onlangs weer vergaderd en daarin zijn onder andere de volgende zaken ter sprake gekomen:
• hoe gaat het met de tussenschoolse opvang?
  • wat is momenteel de werkdruk voor leerkrachten en kinderen?
  • hoe gaat de communicatie tussen ouders en leerkrachten, wat zijn verbeterpunten hierin
  • hoe krijgen de adviezen vanuit de werkgroep lunchtijd vorm?

Het was wederom een constructieve vergadering.
Het afgelopen jaar hebben we ons vnl. beziggehouden met de verbouwing van de school en toezien dat dit in goede banen werd geleid. In 2018 focussen we meer op de inhoud en vormgeving van het onderwijs.

Mocht u geïnteresseerd zijn om ook mee te denken over onderwerpen met betrekking tot het beleid van de school? En denkt u iets te kunnen betekenen voor de MR van onze school? Dan kunt u via een mail met motivatie sturen. Ook bent u van harte welkom om een keer een vergadering bij te wonen!
Hopelijk tot ziens!

De MR: Arjen Janssen, Willen Drenth, Marianne Giethoorn (oudergeleding), Greta Molendijk, Evelien Slagter, Judith Helderman (leerkrachtgeleding)