Vorig schooljaar zijn we begonnen met Klasbord. Via deze app konden we ouders op groepsniveau een inkijkje geven over de dagelijkse gang van zaken, veelal in de vorm van foto’s. Klasbord werd ook gebruikt voor korte mededelingen en reminders. We hebben hier van ouders veel positieve reacties over ontvangen.
Op de afgelopen studiedag hebben we besloten om na experimenten in enkele klassen over te stappen naar Parro. Parro heeft bijna dezelfde mogelijkheden als Klasbord, maar heeft ook een aantal voordelen:
  • Parro is gekoppeld aan Parnassys, ons administratiesysteem;
  • Parro zoals wij het nu gebruiken is gratis. De gratis-versie van Klasbord zal, zo heeft men aangegeven, binnenkort niet meer reclamevrij zijn;
  • Ook anderen dan de groepsleerkracht, bijvoorbeeld de intern begeleider, de directeur en klassenouders kunnen via Parro communiceren.
Inmiddels zijn de meeste groepen en de meeste ouders al vertrouwd geraakt met Parro. Met ingang van de komende week gaan alle groepen over op Parro.

We hebben op teamniveau afgesproken dat belangrijke mededelingen per mail blijven sturen. Dat doen we zoveel mogelijk in de maandelijkse schoolnieuwsbrief en de maandelijkse klassikale nieuwsbrief