Vorige week vrijdag ben ik in de klas van uw kind(eren) geweest om te praten over de rol van een vertrouwenspersoon binnen de school. Wanneer kinderen problemen ervaren, is het natuurlijk het fijnst als ze daarmee bij hun ouders, hun eigen leerkracht of een andere volwassene uit hun vertrouwde omgeving terecht kunnen. Wanneer dat niet kan of niet goed voelt, ben ik er om naar ze te luisteren.

Hierover hebben alle oudsten een brief meegekregen om thuis samen nog eens door te nemen.
Ook ouders die tegen problemen aanlopen die betrekking hebben op hun kind en waarmee u niet bij de groepsleerkracht of de directeur terecht wilt/kunt kunnen hierover met mij in gesprek.

Judith Helderman-Koops