Visie: Op De Sleutel willen we kindvolgend onderwijs realiseren waarin gewerkt wordt aan betekenisvolle doelen in een veilig sociaal pedagogisch klimaat. Hierbij zien we de school als een minisamenleving van kinderen, ouders en leerkrachten. De Sleutel vindt het belangrijk dat kinderen zich vanuit een sterke basis (rekenen, spelling en lezen) breed kunnen ontwikkelen .
Misie: eigenWIJS, samenWIJS en wereldWIJS daltononderWIJS
Centrale waarden die de visie en missie ondersteunen zijn: ontwikkeling, uitdaging, eigenheid, betrokkenheid en samenhang
Om het bovenstaande weer een stapje dichterbij te brengen werken we het komende jaar aan onderstaande veranderingen. In de komende nieuwsbrieven meer informatie. Tijdens de ouderavond van 5 oktober zullen we hier in enkele workshops op terug komen.
- Het verder ontwikkelen van het concept Eigentijds daltononderwijs (workshop: data-gestuurd onderwijzen vanuit pre-toetsing)
- Het versterken van de sociale veiligheid (workshop: schoolbreed Rots & Water)
- Zorgroutines invoegen binnen de uitgangspunten van groepsplanloos werken
- Renovatie, uitstraling & profilering (workshop: renovatie & schoolplein)