Op 11 oktober (Mindset) en op 23 mei (Jonge Kind) zijn er ouderavonden van ons samenwerkingsverband Sine Limite. U kunt zich opgeven voor deze avonden via de website van Sine Limite: http://www.sinelimite.nl/scholing
De ouderavonden van Sine Limite vinden in principe plaats op de Wilhelminastraat in Deventer.