kixxxDe laatste editie van KiXxx staat al weer voor de deur. Ook dit jaar sluiten we af met een avontuurlijke en spannende buitenactiviteit voor alle groepen.
Op vrijdag 15 juni a.s. organiseren we een uitdagende 6-kamp op het terrein van de familie Haarman. (Hagenvoorderdijk 3)
De kinderen gaan in kleine groepen een spelcircuit doen.
De groepsindelingen houden we gelijk met die van de disco’s, echter de aanvang – en eindtijden zijn iets anders;

KiXxx jr 18.00 tot 20.00 uur
KiXxx sr 20.00 tot 21.45 uur

We hebben veel hulp nodig dus meld je aan via

Tot KiXxx!
ouderraadDe ouderraad van obs De Sleutel zorgt voor diverse activiteiten op de school van jullie kind(eren). Het gezellige Sinterklaasfeest, de Kerstviering maar ook het vrolijke Pasen hoort daarbij. En natuurlijk het gave zomerfeest aan het einde van het schooljaar. Dit is ongetwijfeld bekend, net zoals dat wij als ouderraad meedenken over de diverse zaken die op school spelen. Een sparringpartner dus.

Ook op De Sleutel worden met ouders en onder leerkrachten gesprekken gevoerd over gezonde traktaties, gezonde 10-uurtjes, gezonde lunches. In die discussies gaat het altijd naar het zoeken tussen een balans van wat de verantwoordelijkheid is van ouders en wat de verantwoordelijkheid is van school.
Als het gaat om snoepen tijdens schoolreizen willen wij (de leerkrachten van De Sleutel) gezien de ervaringen van de laatste jaren alvast een aanpassing doen:
Kinderen nemen tijdens een schoolreis / schoolkamp geen eigen snoep meer mee. De leerkrachten die mee gaan op schoolreis/kamp zorgen, eventueel in overleg met kinderen, voor wat lekkers (snoep/fruit). Zo krijgt iedereen hetzelfde te snoepen en is er geen sprake van een (groot) verschil tussen wat de leerlingen te snoepen krijgen tijdens deze dag(en).
Voor overige activiteiten, zoals sportevenementen, laat de leerkracht via de klassikale nieuwsbrief of via Parro weten wat er wél/niet meegenomen mag worden (denk aan drinken/ 10uur hapje oid).
uilengroepWoensdag 18 april was de Uilengroep te gast bij Spie in Wijhe. De afgelopen periode is de uilengroep bezig met het project bruggen en dit bedrijfsbezoek is een leerzame, geweldige aanvulling.
We werden ontvangen door Xander Visser (vader van Nout groep 5 en Taco groep 8) en een collega en daar kregen we een presentatie te zien over het bedrijf, over verschillende bruggen, over het proces van aanvraag tot aflevering en leerden we welke beroepen er allemaal zijn binnen dit bedrijf.

po in actie 30 mei

Leerkrachten en onderwijsondersteuners uit het basisonderwijs in Overijssel en Gelderland leggen op 30 mei het werk neer. Zij zijn daarmee de eerstvolgende groep leerkrachten die het stokje overnemen van hun collega’s uit het zuiden die vorige week vrijdag hebben gestaakt.

uitnodiging ouderavond klein

Klik op de uitnodiging om die groter te bekijken.
Op woensdagavond 14 maart organiseren Kiekeboe, Spring in ’t Veld, de Nicolaasschool en De Sleutel de jaarlijkse ouderavond voor gezinnen met Jonge kinderen.

Het lerarentekort wordt ook in ons deel van het land een item. Tijdens de griepepidemie hebben veel scholen dat aan de lijve ondervonden. Op De Sleutel is het ons in de achterliggende periode steeds gelukt om de groepen bemeesterd of bejuft te houden.

De procedure bij ziekte is als volgt:

  • Bij ziekte belt de collega tussen 6.45 en 7.00 uur de directeur op.
  • De directeur bekijkt of een eventuele duo-partner de groep kan draaien
  • Als dat niet lukt, belt de driecteur het vervangingsbureau op voor een aanvraag voor een geschikte vervanger. Rond 7.30 uur krijgt de directeur hierover bericht.
  • Als er geen invaller beschikbaar is, dan proberen we een derdejaars PABO-student onder supervisie van een collega in te zetten (als het een stagedag is).
  • Uitgangspunt is dat IB en directeur geen vervangingen doen, omdat ten koste gaat van interne processen op de school.

hanzeproject groot

Afb. In het ateliercircuit op vrijdagmiddagen is de bovenbouw al begonnen aan het Hanzeproject. Op bovenstaande foto zie je divers kinderen aan het werk om middeleeuwse kleding te naaien.

Na de voorjaarsvakantie starten we met het Hanzeproject in alle groepen. In het Hanzeproject zoomen we in op de historie van Deventer. Het project sluit mooi aan bij Deventer 1250 jaar. In het project zullen veel activiteiten binnen de school in het teken staan van dit thema. Ook zijn er diverse activiteiten buiten de school. In de klassikale nieuwsbrief zal de groepsleerkracht u verder informeren.

anniekAfgelopen woensdag heeft juf Anniek haar onderwijscarrière afgesloten. Anniek heeft de afgelopen zes jaar lesgegeven in diverse groepen en was de laatste jaren naast Ine Dijkerman actief in groep 3. Ze was ook jaren de leerkracht van de zogenaamde Uilengroep, de interne verrijkingsgroep op onze school.

Groep 1:
Om de leerkracht in de steeds groter wordende groep 1 te ontlasten en om de kinderen van deze groep nog beter te bedienen, hebben we besloten om in groep 1 in de ochtenden een onderwijsassistent te plaatsen. Van maandag t/m donderdag is dat Renate van der Steege. Op vrijdag is dat Caya van Cooten.
Renate is ook medewerker van de tussenschoolse opvang en voor de kinderen een bekend gezicht. Caya was student onderwijsassistent in groep 4. Zij is onlangs afgestudeerd. De ondersteuning start binnenkort en in ieder geval voor de voorjaarsvakantie.
Groep 4:
Caya van Cooten heeft haar stage als onderwijsassistent in groep 4 afgesloten en is klaar met haar opleiding. Wij zijn blij dat zij twee ochtenden voor onze school behouden blijft. Caya zal maandagochtend en vrijdagochtend op De Sleutel gaan werken. Op maandag helpt zij in groep 4. Op deze manier kunnen we de hele week ondersteuning in stand houden voor deze grote groep. Op andere dagen blijft Greta ondersteunend actief in en om de groep.
rots waterEind 2017 is besloten om het Rots & waterprogramma schoolbreed in te zetten. Deze mentaal-fysieke weerbaarheidstraining is een goede aanvulling op onze methode Sociaal emotionele ontwikkeling (SEO) ‘Goed gedaan’.

verkeershinderOndanks herhaaldelijke oproepen in de nieuwsbrief het persoonlijk aanspreken van mensen blijft het parkeren rondom de school 'een dingetje'. Dat vinden we vervelend, want behalve klachten van omwonenden, is ook de verkeersveiligheid in het geding.

Na workshops over logo’s, gegeven door Els Hendrikson en Bas Mennink en Bajo Hoedt, is een klein groepje kinderen van groep 6-7-8 bezig om de input van de kinderen van alle klassen te verwerken.
Een uitdagende en interessante klus voor de grafisch vormgevers: "Alle ideeën uit alle klassen terug laten komen in een nieuw schoollogo."
De ouderraad van Obs De Sleutel is op zoek naar nieuwe leden.
Wij bestaan grotendeels uit ouders maar er is ook afvaardiging vanuit het team. De ouderraad houdt zich bezig met de organisatie van diverse activiteiten voor onze kinderen op school. Zoals de versieravonden, de Sinterklaasviering, de kerstviering en het zomerfeest. Maar de ouderraad is ook een klankbord, gevraagd en ongevraagd, voor de directeur en het team. We houden ons bezig met de ouderparticipatie en hebben overleg met de medezeggenschapsraad. Kortom een leuke en veelzijdige rol. We vergaderen een aantal keren per jaar op school.

Afgelopen weekend ontvingen wij het verdrietige bericht dat Henri Bouwman tijdens een skivakantie is overleden. Henri was de vader van onze oud-leerlingen, Femke, Maaike en Tom.
Gera, de vrouw van Henri, is jarenlang vaste kracht in ons overblijfteam geweest. Toen Tom in augustus naar het voortgezet onderwijs ging, heeft ze besloten om te stoppen als overblijfkracht.
Wij wensen Gera en haar kinderen heel veel sterkte met dit grote en onverwachte verlies.

 

citoVanaf groep 3 kunt u als ouder de resultaten van uw kind volgen via het ouderportaal van Parnassys aan de hand van de methode-gebonden toetsen en de methode-onafhankelijke citotoetsen.
Het team van De Sleutel heeft besloten om vanaf januari de methode- onafhankelijke citotoetsen niet meer zichtbaar te laten zijn in het ouderportaal . De wijze waarop deze resultaten in het ouderportaal worden weergegeven leveren vaak meer vragen op dan dat het inzicht geeft in het leerproces van kinderen.

Hoewel de kerstcommissie (in al haar wijsheid) gekozen heeft voor een kerst-light-variant, kijken we terug op een geslaagde kerstviering. In de klassen zag het er heel gezellig en lekker uit.
Omdat we momenteel niet beschikken over een keuken, is er besloten om ouders tussentijds naar huis te laten gaan. De focus op het plein lag op de kerstmarkt van groep 8. Met de vuurkorven, sfeerverlichting, het koortje van leerkrachten en natuurlijk veel ouders en kinderen was er toch sprake van een gezellig samenzijn.

Iedereen die geholpen heeft om er weer een mooi feest van te maken (en om de versiering aan het eind van de avond weer op te ruimen … heel erg bedankt!

pc schermenAls het gaat om ICT-investeringen op school, verschuift de focus van PC’s naar laptops, iPads en chromebooks. Wij proberen de uitgaven die met PC’s te maken hebben daarom tot een minimum te beperken. Vandaar onderstaande oproep:

Een aantal jaren geleden heeft De Sleutel een grote partij beeldschermen van de politie te Deventer gekregen. De leerlingen en medewerkers van De Sleutel hebben de afgelopen jaren mede dankzij deze partij beeldschermen kunnen werken op de computers in school.
Sinds kort wordt pijnlijk duidelijk dat steeds meer beeldschermen op De Sleutel hun beste tijd gehad hebben. Wij zijn dan ook op zoek naar een nieuwe partij beeldschermen. Mocht u of uw baas beeldschermen willen vervangen voor het nieuwste model, dan houden wij ons aanbevolen voor de afgeschreven exemplaren.

Martin Pothof ()

Na de kerstvakantie gaan we stap voor stap de plannen voor het nieuwe schoolplein uitvoeren.
We hebben hiervoor een werkgroep van ouders en leerkrachten in het leven geroepen. In de volgende nieuwsbrief leest u hier meer over.

 

Hier weer een bericht vanuit de MR! Wij hebben onlangs weer vergaderd en daarin zijn onder andere de volgende zaken ter sprake gekomen:
• hoe gaat het met de tussenschoolse opvang?
  • wat is momenteel de werkdruk voor leerkrachten en kinderen?
  • hoe gaat de communicatie tussen ouders en leerkrachten, wat zijn verbeterpunten hierin
  • hoe krijgen de adviezen vanuit de werkgroep lunchtijd vorm?

Zoeken op deze site