Logo-De-Sleutel-transparant
Wij willen u graag attenderen op een paar afspraken tijdens gym:
  • Lange haren moeten bij gym in een staart of vlecht.
  • Tijdens gym moeten alle sieraden af, met uitzondering van oorknopjes. Dit in verband met de veiligheid. Sommige kinderen dragen armbandjes die niet af kunnen, kinderen zijn dan verplicht een zweetbandje hierover te dragen!
  • Zorg voor een paar sokken in de gymtas. Met blote voeten in de gymschoenen gymmen is niet fijn!\
  • Goede stevige schoenen zijn belangrijk om blessures te voorkomen.
Zaterdag 17 september wordt er van 19 tot 22 uur een benefietconcert gegeven in Kindcentrum Rivierenwijk.
De entree is 5 euro. Koffie, thee, cola en sinas is 1 euro.
Bekijk de poster voor meer informatie.
thumb benefietconcert
Getooid met een haarband met appel-spreekwoorden deelden de leerkrachten van De Sleutel bij de start van het schooljaar appels uit aan alle kinderen.

Na de herfstvakantie start de eerste ronde kind-ouder-gesprekken over de daltonpijler 'samenwerken'.
Tegen die tijd kunt u zich opgeven door middel van het opgaveformulier bij de klaslokalen.
De gespreksronde duurt t/m 2 december. Op 2 december gaat het rapportfolio mee naar huis.
Dit schooljaar wordt kwistig gestrooid met beschuit met muisjes: Gert Katerberg en zijn vrouw San verwachten namelijk begin november een kindje. (Gert zal in die periode enkele dagen afwezig zijn).
Jennifer Kamman, leerkracht van groep 4, is zwanger. Zij en haar vriend Rob verwachten in januari hun derde kindje. Het zwangerschapsverlof van Jennifer gaat in op 9 december.
In de media gonst het van berichten over de toekenning van gelden voor de renovatie van De Sleutel. Van meerdere kant, ouders en andere mensen die De Sleutel een warm hart toedragen, ontvingen we felicitaties. Een enkele oplettende lezer merkte op dat het renovatiebedrag waarover in het persbericht van de gemeente werd gesproken fors lager uitviel dan in eerdere berichten. De gemeente trekt investeringen die eerder zijn gedaan af van de € 800.000.  Als school hebben we ons maar even niet in die discussie gemengd. Achter de schermen wordt dit verder uitgezocht.

Volgende week ontvangt u een voorstel van de directeur van De Sleutel voor het invoeren van andere schooltijden vanaf schooljaar 2017-2018. In deze mail wordt toegelicht waarom ik als directeur het belangrijk vindt om deze stap te zetten naar het 5-gelijke-schooltijden van 8.30 tot 14.00 uur. Verder wordt ingegaan op het besluitvormingsproces, waarin u als ouder een doorslaggevende stem hebt.
Op 14 oktober, de dag voor de herfstvakantie, heeft het team een studiedag. Deze is al eerder aangekondigd in het activiteitenoverzicht, op de kalender op de website en in de vorige nieuwsbrief. Het team gaat die dag bezig met eigentijds daltononderwijs. Daarbij wordt vooral ingezoomd op thematisch werken, de wereldoriënterende vakken en de creatieve vakken. De BSO van het Kindcentrum Schalkhaar biedt die dag, uiteraard tegen vergoeding, bij voldoende aanmeldingen buitenschoolse opvang aan. U ontvangt hierover binnenkort een mail.
Op woensdag 5 oktober a.s. hebben de kinderen van de Sleutel de kick-off van de Kinderboekenweek. Het thema van de Kinderboekenweek is ‘Voor altijd jong. Over opa’s en oma’s!’. Tot de herfstvakantie wordt er extra aandacht besteed aan leesbevordering. Een positieve grondhouding ten opzichte van lezen is één van de belangrijkste succesfactoren in het proces van leren lezen. Goede boeken, veel voorlezen, de inspirerende rol van volwassenen zijn daarbij essentieel.

Volgende week ontvangt u met de Nieuws uit de Groep specifieke groepsinformatie.
Deze informatie heeft betrekking op bijzonderheden van het leerjaar waar uw kind(eren) in zit(ten), zoals het leerstofaanbod, excursies en schoolreizen, klassenouders, et cetera.
In de bijlage vindt u de uitnodiging voor de workshopavond van 4 oktober. Een mooie mix van groepsinformatie voor de ‘bijzondere groepen’ en informatie over onderwijsontwikkelingen op onze school.

Nieuwsgierig naar de aanleg van ons nieuwe Groene schoolplein?

Klik hier voor het laatste nieuws

Binnenkort

Zomervakantie
woensdag 21 aug 2019
Go to top